Bijeenkomst precisielandbouw voor toeleveranciers en adviseurs

Let op: deze bijeenkomst is vol. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden.

Het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) organiseert op 13 april een bijeenkomst voor toeleveranciers en adviseurs in precisielandbouw. Producten of diensten die een bijdrage kunnen leveren aan het NPPL-project, zijn welkom.

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) begeleiden experts van Wageningen University & Research in 2018 zes boeren bij een aantal precisielandbouwcases. Doel van dit project is het stimuleren van de vergroening en verduurzaming van land- en tuinbouw, door het versnellen van de toepassing van precisielandbouw. Daarvoor gaat het NPPL-project bij zes geselecteerde praktijkcases knelpunten wegnemen waar agrariërs in de praktijk tegenaan lopen. Knelpunten die tot nu toe brede toepassing van precisielandbouw in de weg staan.

Programma bijeenkomst toeleveranciers

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de opzet van het NPPL-project. Ook bespreken we erfbetreding bij de zes geselecteerde boeren en we vertellen hoe de communicatie over de resultaten gaat verlopen. U krijgt daarnaast de gelegenheid om uw producten of diensten toepasbaar in één of meer van de zes precisielandbouwcases met ons te delen.

Deelnemen?

Biedt u diensten of producten aan op het gebied van de zes precisielandbouwcases? Dan bent u van harte welkom.  Het gaat met name om producten en kennis op gebied van:

  • Sensoren
  • Data
  • Beslismodellen
  • Mechanisatie
  • Bedrijfssoftware
  • Landbouwkundig adviezen

Waar en wanneer?

Datum en plaats: 13 april 2018, 10.00 tot 12.00. Wageningen Campus, Bornsesteeg 48, Gebouw 109, 6708 PE Wageningen; Radix-SerreZaal 1.18

Meer informatie, zie: https://www.wur.nl/nl/show/Radix-Serre-Klima-en-Agros-gebouwnummer-109.htm

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, stuur dan een email naar corne.kempenaar@wur.nl onder vermelding van de producten of diensten u wilt aanbieden.

Vragen?

Corné Kempenaar, projectleider NPPL.

Email corne.kempenaar@wur.nl;

Telefoon 0317-480498

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.