Over NPPL

Go to English translation

Precisietechnieken blijken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp dan het praktijkrijp waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen 16 deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.
NPPL heeft als doel:

 • opbrengsten te verhogen
 • kosten te verlagen
 • milieubelasting te verminderen
 • de voedselkwaliteit te verbeteren

Selectie van de deelnemers

Belangrijke selectiecriteria naast serieuze interesse in precisielandbouw, zijn regionale spreiding en het feit dat de deelnemers rolmodel kunnen zijn voor alle andere open grondtelers in Nederland.

De NPPL-selectie is niet de absolute kopgroep, bestaande uit een handvol fanatiekelingen. De 16 deelnemers zitten echter wel in de voorhoede van het peloton. Ze willen vooruit. Van de stappen die deze ondernemers zetten, kunnen anderen veel leren.

Volg de NPPL’ers met hun precisiecases via de website proeftuinprecisielandbouw.nl. Lees over en bekijk de probleemstelling, de stappen die de deelnemers zetten en de resultaten daarvan. Welke moeilijkheden moeten zij overwinnen, en met welke inspanningen of kosten gaat dat gepaard?

2020

2019

 

2018

 • 2018
  Plaatsspecifiek granulaat

  Plaatsspecifiek granulaat

  Met NemaDecide Geo is het mogelijk op basis van bemonsteringsuitslagen schade en populatieverloop in...
 • 2018
  Variabel loofdoden

  Variabel loofdoden

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om de minimum effectieve doseringen van loofdoodm...
 • 2018
  Variabel bemesten

  Variabel bemesten

  Bij deze precisietoepassing varieert de stikstofbijmestgift binnen een perceel. Hij wordt geoptimali...
 • 2018
  Variabel bodemherbiciden

  Variabel bodemherbiciden

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om in akkerbouwgewassen de laagste effectieve dos...
 • 2018
  Plaatsspecifiek bekalken

  Plaatsspecifiek bekalken

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om kalk plaatsspecifiek binnen een perceel toe te...