Over NPPL

Precisietechnieken blijken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp dan het praktijkrijp waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen 6 akkerbouwers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.

NPPL heeft als doel:

  • opbrengsten te verhogen
  • kosten te verlagen
  • milieubelasting te verminderen
  • de voedselkwaliteit te verbeteren

Selectie van de deelnemers

De 6 deelnemers zijn geselecteerd uit 55 akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers die zich hebben aangemeld. Belangrijke selectiecriteria naast serieuze interesse in precisielandbouw, zijn regionale spreiding en het feit dat de deelnemers rolmodel kunnen zijn voor alle andere open grondtelers in Nederland.

De NPPL-selectie is niet de absolute kopgroep, bestaande uit een handvol fanatiekelingen. De 6 deelnemers zitten echter wel in de voorhoede van het peloton. Ze willen vooruit. Van de stappen die deze ondernemers zetten, kunnen anderen veel leren.

Volg de NPPL’ers met hun precisiecases via de website www.proeftuinprecisielandbouw.nl. Lees over en bekijk de probleemstelling, de stappen die de deelnemers zetten en de resultaten daarvan. Welke moeilijkheden moeten zij overwinnen, en met welke inspanningen of kosten gaat dat gepaard?

Uw product of expertise kan het verschil maken

Het kan voorkomen dat de telers en het expertteam tijdens het toepassen van de 6 technieken geconfronteerd worden met een situatie waarop het antwoord niet meteen voorhanden is.

Uw product of expertise biedt dan wellicht uitkomst! Het NPPL-project biedt ruimte aan marktpartijen om actief mee te doen en mee te denken met het project.

Heeft u een product, de techniek of specifieke kennis in huis om een bijdrage te leveren aan een duurzame toepassing van precisielandbouw? Neem dan contact op met Corné Kempenaar. Hij vertelt u graag meer.

Contact