Over NPPL

Go to English translation

Precisietechnieken blijken op het akkerbouwbedrijf minder praktijkrijp dan het praktijkrijp waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen 16 deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.
NPPL heeft als doel:

  • opbrengsten te verhogen
  • kosten te verlagen
  • milieubelasting te verminderen
  • de voedselkwaliteit te verbeteren

Selectie van de deelnemers

Belangrijke selectiecriteria naast serieuze interesse in precisielandbouw, zijn regionale spreiding en het feit dat de deelnemers rolmodel kunnen zijn voor alle andere open grondtelers in Nederland.

De NPPL-selectie is niet de absolute kopgroep, bestaande uit een handvol fanatiekelingen. De 16 deelnemers zitten echter wel in de voorhoede van het peloton. Ze willen vooruit. Van de stappen die deze ondernemers zetten, kunnen anderen veel leren.

Volg de NPPL’ers met hun precisiecases via de website proeftuinprecisielandbouw.nl. Lees over en bekijk de probleemstelling, de stappen die de deelnemers zetten en de resultaten daarvan. Welke moeilijkheden moeten zij overwinnen, en met welke inspanningen of kosten gaat dat gepaard?

2020

2019

 

2018