Sensor-gestuurde gewasbescherming in fruit

Bij deze toepassing gaat het om het gebruik van sensoren bij het plaatsspecifiek toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt.

Er kunnen meerdere (sensor)systemen, zoals drones, bodemscanners of historische data, gebruikt worden om vooraf een beslissing te nemen waar wel en niet gespoten dient te worden. De spuit kan dan door middel van een taakkaart deze bespuiting ook zo uitvoeren. Vervolgens is de spuit uitgerust met chlorofyl sensoren, zodat de gaten tussen de bomen niet gespoten worden, wat een positieve uitwerking heeft op middelgebruik en drift. Zowel aan de kant van data  als aan de kant van beslisregels als aan kant van toedieningstechniek valt er veel te kiezen.

Voordeel voor milieu:

 1. Lagere milieubelasting door mindere input aan gewasbeschermingsmiddelen daarmee een vermindering milieu-effecten.

Status:

Technieken zijn redelijk praktijkrijp (7 op een schaal van 1-10), staat in het begin van marktintroductie.

Waarom nog weinig toegepast?:

 1. Onbekendheid met de mogelijkheden;
 2. Kosten/batenverhouding voor teler onvoldoende inzichtelijk;
 3. Complexe materie, veel variabelen

Dit biedt NPPL:

Telers die met deze toepassing aan de slag gaan in NPPL-verband krijgen een ondersteuning bij  keuzes de juiste te bepalen variabelen en hoe die om te werken naar gericht spuitadvies. Nieuwe technieken nog steeds enig maatwerk om perceelspecifiek de juiste data tijdig in handen te krijgen.

Gerelateerde technieken


 • 2018
  Variabel loofdoden

  Variabel loofdoden

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om de minimum effectieve doseringen van loofdoodm...
 • 2020
  Beregening op Maat (BOM)

  Beregening op Maat (BOM)

  Het krijgen van adviezen voor beregening, druppel-irrigatie/-fertigatie en peilgestuurde drainage op...
 • 2018
  Variabel bemesten

  Variabel bemesten

  Bij deze precisietoepassing varieert de stikstofbijmestgift binnen een perceel. Hij wordt geoptimali...