Nieuwste artikel Spoorbreedte is beperkende factor

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw – kortweg NPPL – helpt boeren en tuinders verder met precisielandbouw. Het eerste jaar krijgen 6 akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijven concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.

Het gaat om plaatsspecifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen en plaatsspecifiek aardappelen poten. Via de 6 deelnemers wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) álle boeren helpen stappen vooruit te zetten.