Jean-Marie Michielsen

Technisch onderzoeker toedieningstechniek

Expertise precisielandbouw

Jean-Marie heeft al vele jaren ervaring in precisielandbouw. Hij heeft met name veel gemeten aan precisietoedieningen door diverse spuittechnieken. De laatste jaren heeft Jean-Marie ervaring opgedaan door aan de hand van Applicaties in Akkerweb taakkaarten voor spuittechnieken aan te maken. Deze kaarten zijn gebaseerd op satellietbeelden, bodemscans of data van gewassensoren.

Rol tijdens NPPL

Jean-Marie ondersteunt zowel Martin de Meijer als Pieter van Leeuwen Boomkamp. Bij Martin de Meijer ligt de nadruk op het variabel toedienen van bodemherbicide bij zaaiuien op lichte grond. Bij Pieter van Leeuwen Boomkamp ligt de nadruk op het variabel toedienen van bodemherbicide bij suikerbieten op zandgrond. Bij beide telers wordt daarbij ook gekeken of het interessant is om variabel aardappelloof dood te spuiten.