Variabel bodemherbiciden

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om in akkerbouwgewassen de laagste effectieve doseringen van bodemherbiciden plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen. De basis daarvoor zijn bodemkaarten met variatie in lutum- en organische-stofgehalten in combinatie met rekenregels en gangbare moderne spuittechniek.

Precisietoepassing: variabel doseren bodemherbiciden.

Techniek: dosering variëren op basis van lutum- en organischestof-data uit bodemscans.

Status: praktijkrijp, spuitmachines kunnen variabel doseren. Telers kunnen via gespecialiseerde bedrijven Veris-MSP3 of EM38 sensorplatform bodemscans krijgen van hun percelen. Op basis daarvan kan een taakkaart worden gemaakt met plaatsspecifiek de optimale dosering.

Voordeel voor teler: besparingen op middelgebruik tussen 20 en 40%. Dat levert een besparing van circa € 20 tot € 50 per hectare. Aanvullend voordeel is dat de kans op opbrengststijging op lichte plekken op het perceel reëel is (procenten meer in proefsituaties). Een bodemscan kost circa € 175 per hectare en kan vier jaar mee.

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik is minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: positief. Minder middelgebruik is minder kans op residu in oogst.

Transparantie: teler toont aan dat hij zo min mogelijk middel inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler beperkt interessant, (3) doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software spuitmachine

Oplossingsrichting:telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Fedde Sijbrandij, E: fedde.sijbrandij@wur.nl Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren


 • 2019
  Mischa Raedts

  Mischa Raedts

  Sevenum (L.), 100 ha
  • Variabel bodemherbiciden
  • Precisiebemesting grasland
  • Variabel bemesten
  • Variabel loofdoden
 • 2018
  Nanne Sterenborg

  Nanne Sterenborg

  Onstwedde (Gr.), 300 ha
  • Plaatsspecifiek bekalken
  • Plaatsspecifiek granulaat
  • Variabel bodemherbiciden
  • Variabel loofdoden
 • 2018
  Max Sturm

  Max Sturm

  Ens (Fl.), 103 ha
  • Variabel bemesten
  • Variabel bodemherbiciden
  • Variabel loofdoden
 • 2018
  Martin de Meijer

  Martin de Meijer

  Hoek (Zld.), 244 ha
  • Plaatsspecifiek granulaat
  • Variabel bodemherbiciden
  • Variabel loofdoden
 • 2018
  Bart van Loon

  Bart van Loon

  Slootdorp (N-.H.), 150 ha
  • Plaatsspecifiek granulaat
  • Variabel bodemherbiciden


Gerelateerde technieken