Daniël stelt zich voor

Naam: Daniël Cerfontaine (40).
Plaats: Berg en Terblijt (L.).
Bedrijf: Loonbedrijf, grondverzet en transport met zo’n 70 medewerkers. Basis is het eigen akkerbouwbedrijf met 200 hectare. Mais, granen, aardappelen, bieten, uien.
Precisietoepassing: Variabel bodemherbicide in zaaiuien, variabel loofdoden in consumptieaardappelen en plaatsspecifiek phytophthora bespuiten.
Doel: Een infrastructuur opzetten die alle data verzamelt en met weinig arbeid omzet in nuttige informatie en taakkaarten.

“Gps en precisielandbouw zie ik als 2 totaal verschillende dingen. Gps is een gereedschap, waarmee we nu veel loze data creëren waarmee we weinig kunnen.” Zo vat Daniël Cerfontaine zijn probleem met de huidige stand van precisielandbouw op zijn bedrijf samen. De huidige managementsystemen kosten te veel tijd en werken simpelweg niet op een correcte manier met alle systemen.

Via opbrengstmeting op de combine zijn er zowel van de granen als van de korrelmais vrij betrouwbare plaatsspecifieke opbrengstdata van de laatste jaren. “De variatie klopt met wat de bestuurder ziet in het veld”, zegt Daniël. Op basis van die kaarten deelde hij percelen handmatig in zones. Als vervolgstap nam hij grondmonsters om het verder te verifiëren, maar daaruit bleken weinig PH-verschillen. Toch werd bij wijze van proef de kunstmestgift variabel gedoseerd in de verschillende zones. “Heeft het wel nut, vraag je je dan af. De data geven wel een gevoel, maar geen helder beeld.” Het houdt de medewerkers bezig.

Gps is een gereedschap, waarmee we nu veel loze data creëren waarmee we weinig kunnen

Zo liet Cerfontaine eerder ook al RGB-metingen doen met een eBee-drone en paste hierop de Urean-bemesting in aardappelen plaatsspecifiek aan. En Daniël gaat een stap verder, want alle trekkers op het bedrijf zijn voorzien van gps. Die trekkers verzamelen de hele dag door data van de CanBus. “Via bluetooth lezen we die uit. Maar het blijft bij ruwe data. Die moet je allemaal handmatig opknippen per perceel. De computers lopen er nu vol mee. Toch kun je er precies plaatsspecifiek uithalen hoeveel brandstof de trekker verbruikt bij het ploegen op een bepaalde plek. Die data wil ik kunnen gebruiken en over andere kaarten leggen.”

De hoeveelheid verzamelde data wil ik kunnen gebruiken en over andere kaarten leggen

De akkerbouw- en loonwerktak lopen op het bedrijf in elkaar over, hetzelfde werk wordt zowel op eigen percelen als voor klanten gedaan. Ook worden percelen verhuurd en geruild.  Ondanks het grote areaal denkt Daniel continu na over de kosten, risico’s en mogelijke opbrengsten van een precisie-investering en maakt dan een afweging. “Opbrengstmeting op de combine kost €15.000, maar over alle hectares gerekend is dat een risico dat je als ondernemer kunt nemen. Maar een Verisscan van enkele duizenden euro’s voor 20 hectare kan ik met korrelmais en graan gewoon niet verantwoorden. Daar heb ik vanaf gezien.”

 

Werkt samen met deze experts