Variabel loofdoden

Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om de minimum effectieve doseringen van loofdoodmiddelen en fungiciden tegen phytophthora infestans plaatsspecifiek binnen een perceel toe te passen op basis van biomassakaarten van satelliet, drone of eigen sensoren.

Precisietoepassing: variabel doseren loofdoodmiddel en fungiciden.

Techniek: dosering variëren op basis van biomassakaarten uit drone- of satellietbeelden of sensoren aan spuitmachine.

Status: praktijkrijp. Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun aardappelgewassen via diverse opties. Ook kunnen sensoren aan de eigen spuitmachine worden gebruikt. Er is een set aan gevalideerde rekenregels verwerkt in webservices om biomassakaarten te vertalen in minimum effectieve doseringen voor loofdoodmiddelen.

Voordeel voor teler: besparingen op middelgebruik tussen de 20 en 50%. Dat levert een besparing van € 20 tot €  30 per hectare op middelgebruik. De besparingen bij variabel doseren van fungiciden zijn groter. Hier staan kosten voor aanschaf biomassabeelden tegenover.

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik en minder neveneffect op niet-doelwit organismen.

Voedselveiligheidswinst: positief. Minder middelgebruik is minder kans op residu in oogst.

Transparantie: teler toont aan dat hij zo min mogelijk middel inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler niet interessant, (3) doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software spuitmachine.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Fedde Sijbrandij, E: fedde.sijbrandij@wur.nl 
Vraag het aan de expert

Fedde

Onderzoeker precisielandbouw Fedde Sijbrandij (32) is onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen UR. Hij houdt zich bezig met ontwikkeling van precisielandbouwtechnieken voor zowel de […]