Pim stelt zich voor

Naam: Pim Sturm (43)
Plaats: Wieringerwerf
Bedrijf: Loonbedrijf in akkerbouw, bollenteelt en grondverzet met 25 medewerkers. Heeft met zijn broers Stan en Niels een akkerbouwbedrijf met 120 hectare. Pootaardappelen, zaaiuien, tarwe, graszaad, suikerbieten en peen.
Precisietoepassing: Variabel vloeibare bemesten bij precisiezaai in ui, variabel bemesten in tarwe en variabel loofdoden na mechanisch looftrekken middels detectie.
Doel: Als loonwerker bestaande toepassingen optimaliseren en het nut aantoonbaar maken door data te archiveren. Met behulp van sensoren en realtimecamera’s plaatsspecifiek bemesten en spuiten.