Monitoringsystemen gewassen

Groei van gewassen geautomatiseerd volgen.

Voorbeelden zijn Pluk-o-Trak-systeem in Fruit, Grip op Gras in melkveehouderij, satelliet-gewasmonitoring, wel- en wee-apps in akkerbouw en sensorsystemen op machines die gewasopbrengst en kwaliteit meten. Recent zijn er ook ‘sniffers’ op de markt die trekker- en machine-data toegankelijke en bruikbaar maken voor/door telers. Deze data-logger-systemen geven data over tijdinzet, bewerkte hectares, motordata (CANbus), en intensiteit van de plaatsspecifieke inzet van machines/as applied kaarten. Voor de Fruitteelt is op de vernieuwde pluk-o-trac oogstmonitoring beschikbaar, waardoor een gedetailleerde opbrengstkaart gemaakt kan worden. De data is te gebruiken bij het verbeteren van gewasmanagement.

Sensor voorop maaier. Het is naast drones één van de vele mogelijkheden voor intensieve geautomatiseerde gewasmonitoring in open teelten,.
Sensor voorop maaier. Het is naast drones een van de vele mogelijkheden voor intensieve geautomatiseerde gewasmonitoring in open teelten. – Foto: Mark Pasveer

Voordeel voor de teler:

 1. Beter inzicht in gewasgroei en -opbrengst;
 2. Data waarmee transparantie vergroot kan worden;
 3. Data waarmee opbrengstverschillen verklaard kunnen worden en in toekomst beter gewasmanagement gedaan kan worden (resource use efficiency).

Voordeel voor milieu:

 1. Resource use efficiency (optimalisatie van input en output).

Status:

Technieken zijn redelijk praktijkrijp, staat aan begin marktintroductie.

Waarom nog weinig toegepast?: 

 1. Integrale toepassing in bedrijfsverband vergt inspanningen;
 2. Twijfel over nut, en maatschappelijke voordelen niet scherp aan te geven.

Dit biedt NPPL:

Voor elke landbouwsector zijn er toepassingen mogelijk. Telers die met deze toepassing aan de slag gaan in NPPL-verband krijgen een ondersteuning bij technische keuzes en inzet op het bedrijf. Er wordt een specifieke toepassing gekozen waar de teler mee aan de slag gaat. Resultaten worden besproken.

Gerelateerde technieken


 • 2020
  Strokenteelten

  Strokenteelten

  Bij deze toepassing gaat het de aanleg van gewasstroken en akkerranden binnen een perceel. Er kan...
 • 2018
  Variabel bemesten

  Variabel bemesten

  Bij deze precisietoepassing varieert de stikstofbijmestgift binnen een perceel. Hij wordt geoptimali...
 • 2018
  Variabel loofdoden

  Variabel loofdoden

  Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk om de minimum effectieve doseringen van loofdoodm...