Variabel bemesten

Bij deze precisietoepassing varieert de stikstofbijmestgift binnen een perceel. Hij wordt geoptimaliseerd op basis van biomassakaarten van satelliet, drone of eigen sensoren, een set rekenregels en gangbare moderne kunstmeststrooiers of spuitmachines.

Precisietoepassing: variabel doseren stikstofbijbemesting.

Techniek: dosering variëren op basis van biomassakaarten uit drone- of satellietbeelden of sensoren op de trekker.

Status: praktijkrijp bij kunstmeststrooiers die variabel kunnen doseren.

Voordeel voor teler: N-besparingen gemiddeld 40 kg N/ha. ofwel € 38 per hectare. Een deel hiervan is nodig om biomassa-kaarten te (laten) maken waardoor slechts een klein financieel voordeel overblijft. De bespaarde stikstof kan wél weer ingezet worden elders in het bedrijf waar de stikstofvoorziening krap is om daar de opbrengst te verhogen. De winst daar is waarschijnlijk hoger dan die door de besparing. Opbrengststijging op bedrijfsniveau behoeft nog nader onderzoek.

Milieuwinst: positief. Efficiënter inzetten van stikstof zorgt voor minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: neutraal.

Transparantie:teler toont aan dat hij zijn stikstofruimte efficiënt en duurzaam inzet.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) kosten-batenverhouding voor teler beperkt interessant, (3) doseer- en taakkaarten kunnen niet altijd ingelezen worden in software van de kunstmeststrooier.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen. Dit werkt over het algemeen goed als de teler beschikt over een spuitmachine die iso-xml- of shape-compatibel is.

Vragen? Johan Booij, E: johan.booij@wur.nl, T: 0320 291 218
Vraag het aan de expert

Johan

Onderzoeker precisielandbouw Johan heeft brede expertise op het vlak van precisietechnologie, landbouwkundige kennis en ICT en weet de losse brokstukken aan elkaar […]

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren