Max stelt zich voor

Naam: Max Sturm (20).
Plaats: Ens (Fl.).
Bedrijf: akkerbouwbedrijf 115 hectare in maatschap met ouders Koos en Jozefien en broer Gijs. Bouwplan met 30 hectare aardappelen, 22 hectare wintertarwe, 13 hectare zomergerst, 17 hectare suikerbieten , 15 hectare zaaiuien, 13 hectare winterpeen, 5 hectare witlofpennen.
Precisietoepassing: variabel bodemherbicide in zaaiuien, variabel loofdoden in consumptieaardappels. Eventueel variabel bijbemesten in aardappels als goed doserende spuit gevonden kan worden.
Doel: het bedrijf toekomstbestendig houden. Wat nu nog niet nodig is, kan dat straks wel worden, zeker op het gebied van duurzaamheid.

Maatschap Sturm is enigszins voorbereid op precisielandbouw. Sinds 2013  is er een rechtrijsysteem voor de trekker, met ploeg- en kilvermodule. De spuitmachine heeft de mogelijkheid van sectie-afsluiting en er is het teeltregistratiesysteem Agrovision.

De echte innovatie op het vak van precisielandbouw blijft een beetje hangen, zo stelt Max Sturm vast. Hij heeft er wel een verklaring voor. “De homogeniteit van de bodem hier in de Noordoostpolder is groot. Binnen percelen zijn verschillen al helemaal klein. De noodzaak van variabele toedieningen is dan niet erg groot. Ik doe ook niet veel met geoplatform Akkerweb. Ja, ik zit er met de teeltadviseur wel eens naar te kijken, daar blijft het bij.”

Evenzogoed zijn Max Sturm en zijn broer Gijs er wel gespitst op stappen te zetten in de precisielandbouw. Ze twijfelen er niet aan dat precisielandbouw een rol gaat spelen in het toekomstbestendig en houden van hun bedrijf. “Duurzaam blijven op het gebied van middelen”, licht Max toe. “We willen stappen zetten om de milieubelasting te verminderen. Wij worden als sector nauwlettend in de gaten gehouden op het gebied van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

We letten op middelengebruik, we willen stappen zetten om de milieubelasting te verminderen

Met één van de NPPL-toepassingen is al een begin gemaakt. Op 1 maart heeft het bedrijf Loonwerk GPS met de Dual EM38 een bodemscan gemaakt van het perceel waar straks de zaaiuien komen. De dosering van het bodemherbicide kan dan gevarieerd worden afhankelijk van de zwaarte van de bodem, het percentage organische stof en in mindere mate de pH. Dan wordt ook ineens duidelijk of de percelen daar in de polder zo homogeen zijn als de Sturms altijd hebben gedacht. Maar ook als blijkt dat ze erg homogeen zijn, kan nog altijd op basis van de scan de precieze dosering van het middel worden bepaald. Het is niet vanzelfsprekend dat dat de adviesdosering op de verpakking is. Misschien kan het ook met minder.
Een puntje is wel dat de CHD-spuit op het bedrijf niet variabel kan doseren per dop of sectie. Om toch op basis van een taakkaart variabel te kunnen doseren is de maatschap daarom voor een demospuit in overleg met verschillende spuitenfabrikanten. “We zijn alvast positief uit het eerste gesprek gekomen”, meldt Max na een bezoek aan een fabrikant.
Zo’n spuit is ook nodig om aan de slag te kunnen met variabele stikstofoverbemesting van aardappelen en variabel doseren van loofdoodmiddel in de aardappelen.