Variabel poten aardappelen

Deze toepassing maakt het mogelijk om de plantdichtheid binnen een perceel aan te passen op basis van een kaart over de variatie in lutumgehalten en de ligging van schaduwzones en rijpaden van spuitmachines, samen met een set rekenregels en moderne aardappelpoottechniek.

Precisietoepassing: variabel poten van aardappelen voor een optimale en gelijkmatige stengelverdeling, en zo een egale sortering.

Techniek: pootafstand variëren op basis van lutumdata uit bodemscans.

Status: prototype, er is ruime ervaring met variabel poten naast de spuitsporen en zones met schaduw. Er wordt nog geëxperimenteerd met pootafstand op basis van een lutumkaart.

Voordeel voor teler: verwachte meeropbrengst tot 5% door optimale groei en gelijkmatige sortering. Kosten voor techniek en support liggen op circa € 30 tot € 40 per hectare per jaar.

Milieuwinst: positief. Optimale groei betekent een optimale nutriënten-opname.

Voedselveiligheidswinst: positief. Opbrengststijging en homogenere kwaliteit.

Transparantie: de teler laat zien zijn grondstoffen (pootgoed) efficiënt in te zetten.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) investeringen, voorwaarde voor variabel poten op gps is een pootmachine die hydraulisch aangestuurd is, (3) taakkaarten niet altijd in te lezen in software van de pootmachine. Ga totaal uit van € 15.000 extra investering. Bij afschrijving in 5 jaar en 100 ha aardappelen, is dat € 30/ ha/jaar. Een bodemscan kost € 175/ha.

Oplossingsrichting: telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL-verband krijgen een training in gebruik en ondersteuning bij de uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Koen van Boheemen, E: koen.vanboheemen@wur.nlBekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren