Koen van Boheemen

Technisch onderzoeker precisielandbouw & smart farming

Expertise precisielandbouw

Koen houdt zich bezig met metingen en het slim inzetten van meetgegevens binnen de precisielandbouw. Een belangrijke taak is het ontwikkelen van methodes om betrouwbare metingen te doen van grondeigenschappen of netto-opbrengst. Daarnaast focust hij zich op de analyse van meetgegevens en het slim inzetten van beschikbare gegevens bij het maken van taakkaarten, zodat elke meting zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet in de huidige en volgende teelten.

Rol tijdens NPPL

Koen is expert bij deelnemer Max Sturm in Ens. Hier zal de focus in de eerste helft van het teeltseizoen liggen op het variabel toedienen van bodemherbicide in zaaiuien. Bij akkerbouwer Max Sturm wordt aan het eind van het groeiseizoen variabel loofdoden toegepast in de consumptieaardappelen. Daarnaast treedt Koen op als expert bij Bart van Loon, waar gedurende het gehele groeiseizoen gekeken wordt naar het in kaart brengen van aaltjeshaarden zodat deze volgend seizoen efficiënt bestreden kunnen worden via variabele toepassing van granulaat.