Nanne stelt zich voor

Naam: Nanne Sterenborg (50).
Plaats: Onstwedde (Gr.).
Bedrijf: maatschap Sterenborg, 300 hectare akkerbouw op zand. Veenkoloniaal bouwplan met 150 ha aardappelen (TBM-pootgoed, zetmeel- en vlokkenaardappelen), 75 ha suikerbieten, 70 ha wintertarwe en wintergerst, 5 ha uien. Verder een pluimveebedrijf waar Nanne’s vrouw Ingrid de scepter zwaait met 38.000 vleeskuikens.
Precisietoepassing: plaatsspecifieke variabele dosering van granulaat tegen aaltjes, van bodemherbiciden, loofdoodmiddelen en fungiciden, plaatsspecifiek bekalken via bodemscans.
Doel: waar mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen toepassen om kosten en milieu te sparen en pH-waarden waar mogelijk ‘repareren’. Tevens als doel om het akkerbouwbedrijf toekomstbestendiger te maken.

Maatschap Sterenborg is inmiddels op verschillende vlakken actief met precisielandbouwtechnieken zoals stuurautomaten, gps-sectieschakeling en zaai- en pootmachines die variabel kunnen zaaien en poten. Ook zijn de maaidorser en sinds enkele jaren ook de getrokken aardappel- en bietenrooier voorzien van opbrengstmeting.

“Een aantal jaren geleden trad onze zoon Gert toe tot de maatschap. Daardoor kwamen we naar mijn gevoel met het bedrijf voor een keuze te staan; ofwel (door)groeien, ofwel op hetzelfde areaal efficiënter werken. Het is de tweede keuze geworden.” De studie van Gert aan Wageningen UR en zijn baan als programmeur bij Dacom Farm Intelligence vergemakkelijkte de keuze daarbij nog eens.

Na jaren van dataverzameling wil Sterenborg via het NPPL-project een volgende stap zetten. “Ik raad iedere akkerbouwer aan om met behulp van precisielandbouw zo snel en zo veel mogelijk gegevens te verzamelen. Daarmee bouw je een database of eigenlijk bibliotheek op van je percelen op basis waarvan je later (teelt)maatregelen kunt nemen.”

Zo kwam via de opbrengstmeting op de aardappelrooier een grote variatie in opbrengst van 35 tot 55 ton/ha aan het licht. “De oorzaak van dat verschil kwam aan het licht na het laten doen van een bodemscan. De pH bleek in plaats van gemiddeld 5,3 volgens de reguliere bodembemonstering, te variëren van 4,1 tot 5,8.”

Bouw een database op van je percelen op basis waarvan je later (teelt)maatregelen kunt nemen

Dit jaar investeerde het bedrijf in een nieuwe veldspuit met elektrisch schakelende vierlingsdoppen zodat de dosering binnen de boombreedte van 45 meter gevarieerd kan worden. Ook kwam er een lichtgewicht drijfmesttank met NIR-sensor om de gehaltes stikstof, fosfaat, kalium en droge stof in de drijfmest realtime te bepalen en op gehaltes in plaats van kuubs/ha te kunnen uitrijden. Boer&Bunder, phytophthora en loofdodingsadviessystemen en bodemscans worden ook toegepast op het bedrijf. Gert beschikt over een vliegbrevet en huurt tijdens het seizoen meermaals een vliegtuigje op vliegveld Stadskanaal dat om de hoek ligt en scant dan met een multispectrale camera diverse percelen.

Met behulp van de experts Johan Booij en Thomas Been wil maatschap Sterenborg het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kalk toespitsen op de plaatsspecifieke behoefte van bodem en gewas om daarmee de opbrengsten te optimaliseren, kosten te besparen en het milieu zo min mogelijk te belasten.