Johan Booij

Onderzoeker precisielandbouw

Expertise precisielandbouw

Johan heeft brede expertise op het vlak van precisietechnologie, landbouwkundige kennis en ICT en weet de losse brokstukken aan elkaar te knopen. Hij zoekt daarbij actief de verbinding met de praktijk op via de proefbedrijven in Valthermond en Lelystad. De afgelopen jaren heeft hij veel expertise opgebouwd rondom het toepassen van variabele N-bijbemesting in aardappelen op basis van biomassabeelden uit sensoren, drones of satelliet én variabel bekalken op basis van bodemscans.

Rol tijdens NPPL

In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw is Johan Booij het eerste aanspreekpunt voor NPPL-deelnemer Nanne Sterenborg in Onstwedde. Daar gaat het om de plaatsspecifieke toediening van granulaat tegen aaltjes, plaatsspecifieke bekalking en phytopthorabespuiting op basis van vegatatie-index.