Over de techniek

Variabel zaaien en poten

Met variabel zaaien en poten probeer je een optimale afstand binnen een perceel te realiseren om de maximale potentie van het perceel te benutten. De precisietechniek is toe te passen bij een reeks aan gewassen. In Nederland is de meeste ervaring opgedaan bij aardappelen.