Precisielandbouw voor jou

Lees de onderwijsspecial over Precisielandbouw. Klik op de afbeelding.

Special voor het groene onderwijs

Precisielandbouw lijkt toekomstmuziek. Maar dat is het niet. Veel boeren maken er al gebruik van. En ook studenten in het groene onderwijs ontdekken wat de mogelijkheden zijn. De special ‘Precisielandbouw voor jou’ geeft een actueel overzicht wat precisielandbouw voor het groene onderwijs betekent.

> Lees hier de onderwijsspecial <

 

‘Duurzame manier van boeren mogelijk’


Jule van Hout (20) zegt dat precisielandbouw zorgt voor een meer duurzame manier van boeren. Tijdens haar studie toegepaste biologie aan de HAS Den Bosch werkte zij met de PoultryBot, een robot die door de pluimveestal rijdt en tegelijkertijd het stalklimaat meet. Dit experiment resulteert in een preciezere manier van boeren.  “Dat is niet alleen voor de boer belangrijk, maar ook voor plant en dier”, zegt Jule in deze video.

Ook voor biologische landbouw bruikbaar


Renske Weitkamp (18) komt van een biologisch melkveebedrijf en volgt in Emmen een veehouderij-opleiding (niveau 4) bij AOC Terra. In deze video vertelt zij dat precisielandbouw voor een biologisch melkveebedrijf uitkomst kan bieden om het maximale uit de grond te halen en zo beter voer voor de koeien te produceren.

Schoffelmachine nauwkeurig aansturen


Mike Roskam (20) werkt met een robotschoffelmachine. Via een iPad kan de derdejaars student Tuinbouw en Akkerbouw bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden deze machine precies aansturen, toont hij in deze video. “We kunnen heel nauwkeurig werken en daarmee goede resultaten behalen.”

‘Precisielandbouw is de toekomst’


Met precisielandbouw is vele te besparen en het is de toekomst, zegt Roel Pieter de Jong (19). Hij studeert plantenteelt (niveau 4) aan het Nordwin College in Leeuwarden en koos daar de specialisatie precisielandbouw. Hij vindt het ‘bereinteressant’ om te kijken wat de beste opties bij precisielandbouw zijn om het ook later thuis toe te passen, vertelt hij in deze video.

Precisiebemesting wordt steeds belangrijker


Doeke-Jan Wilman (19) leert tijdens zijn studie Teelt en technologie (niveau 4) aan het Nordwin College in Leeuwarden hoe je taakkaarten maakt. Tijdens praktijlessen bij een loonbedrijf heeft hij de taakkaarten gebruikt voor precisiebemesting, toont hij in deze video. “Precisiebemesting wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op de fosfaatregelgeving.”

‘Optimaal teeltadvies voor zo’n 3 bij 3 meter’


Frenk-Jan Baron (24) heeft als student agrotechnologie aan Wageningen Universiteit gewerkt aan een gewasgroeimodel met ook teeltadviezen op kleine schaal van bijvoorbeeld 3 bij 3 meter. In deze video vertelt hij dat het model is uitgetest op aardappelbedrijf Jacob van den Borne. Het model moet taakkaarten opleveren die op verschillende machines gebruikt kunnen worden.

Mogelijkheden van precisielandbouw verkend


Rik Timmernan (21) volgt een opleiding agrotechniek en management aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Tijdens een minor smart-farming heeft hij zich verdiept in plaatsspecifieke bemesting. Hij vertelt in deze video te verwachten dat hij later als verkoopadviseur aan de slag te gaan. Dan komt zijn kennis over precisielandbouw goed van pas.

‘Mest is beter te benutten’


Nicolien Spithoven (19) volgt de veehouderij-opleiding (niveau 4) aan het AOC Terra in Emmen. Zij denkt dat op het melkbedrijf bij hen thuis precisiebemesting veel kan opleveren. “Als alles goed ontwikkeld is, hebben we veel meer en sneller informatie over onze mest”, zegt zij in deze video. “We kunnen de mest dan beter benutten.”