Variabel strooien granulaat

Met NemaDecide Geo is het mogelijk op basis van bemonsteringsuitslagen schade en populatieverloop in het bouwplan door te rekenen ten gevolge van het aardappelcysteaaltje, het wortellaesieaaltje en het noordelijke wortelknobbelaaltje. Het effect van maatregelen kan worden berekend zodat een maximale opbrengst met een minimale input van gewasbeschermingsmiddelen kan worden verkregen.

Precisietoepassing: management van q-organismen en taakkaart granulaten.

Techniek: modellen voor populatie-ontwikkeling, schaderelaties, resistentie, ruimtelijke distributiepatronen. Kosten-batenanalyse. Dosering middel alleen daar waar besmettingsgevaar is; science based of volgens wettelijke regels.

Status: praktijkrijp, granulaatstrooiers kunnen worden aangestuurd.

Kosten-batenanalyse: beter rendement van de gewasrotatie, betere bodemvruchtbaarheid, minder middelgebruik (bij 60% reductie besparing van meer dan € 50 per hectare).

Milieuwinst: positief. Minder middelgebruik is minder emissie naar milieu en grondwater.

Voedselveiligheidswinst: positief. Hogere opbrengsten.

Knelpunt(en) voor adoptie: (1) onbekendheid met de mogelijkheden, (2) digitale aansluiting met sommige bemonsteraars mist, niet alle bemonsteringsystemen worden ondersteund, (3) taakkaarten nog niet op grote schaal getest.

Oplossingsrichting: de teler die met deze toepassing aan de slag gaat in NPPL-verband krijgt training in gebruik van NemaDecide Geo, en ondersteuning bij de uitvoering van taakkaarten granulaat. Deze precisielandbouwtoepassing maakt het mogelijk aaltjes te beheersen en, indien noodzakelijk, een plaatsspecifieke granulaatkaart aan te maken.

Vragen? Thomas Been, E: thomas.been@wur.nl, T: 0317 480 644 
Vraag het aan de expert

Thomas

Senior researcher theoretische biologie/nematologie Thomas is een aaltjesdeskundige en bouwer van het beslissingsondersteunende systeem NemaDecide. Hij is in 2010 begonnen om aaltjesbemonsteringen en de […]

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren