Thomas Hans Been

Senior researcher theoretische biologie/nematologie

Naam: Thomas Been (63) Organisatie: Wageningen University & Research Functie: Senior Onderzoeker Nematologie / Technisch manager Akkerweb Toepassingen: NemaDecide GEO en taakkaart granulaten

Expertise precisielandbouw

Thomas is een aaltjesdeskundige en bouwer van het beslissingsondersteunende systeem NemaDecide. Hij is in 2010 begonnen om aaltjesbemonsteringen en de uitslagen in een geografisch systeem aan de telers te kunnen tonen. Dat is in de volgende jaren uitgegroeid tot het precisielandbouw platform Akkerweb, ontwikkeld samen met Dobs IT diensten en later met Agrifirm als derde partner. Sinds 2016 is Akkerweb een stichting en is hij de technisch manager van Akkerweb. Hij is ook (mede) ontwikkelaar van applicaties als NemaDecide GEO en Stripbuilder (bemonstering aaltjes met GEO-info).

Rol tijdens NPPL

Thomas Been treedt op als expert bij akkerbouwer Bart van Loon in Slootdorp. Daar gaat het om plaatsspecifieke aaltjesbestrijding en toepassing van bodemherbicide.