‘3 telers willen aan de slag met een taakkaart. Hoe werkt dat?’

Naam: Thomas Been (63) Organisatie: Wageningen University & Research Functie: Senior Onderzoeker Nematologie / Technisch manager Akkerweb Toepassingen: NemaDecide GEO en taakkaart granulaten

De 6 NPPL-deelnemers en de WUR-specialisten precisielandbouw zijn aan de slag gegaan met de 6 precisielandbouwtoepassingen van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

We hebben elkaar ontmoet in Veenendaal voor de officiële aftrap van het project. Uiteraard inclusief de andere belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van het uit de as herrezen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat het programma financiert.

Voor ons onderzoekers was dit de kans om met elke teler persoonlijk te overleggen welke toepassingen hun hart sneller doen kloppen. 3 van de telers waren geïnteresseerd in een taakkaart granulaten. Dus voor mij is er werk aan de winkel!

De taakkaart granulaten is ontwikkeld voor telers die last hebben van aardappelmoeheid in hun percelen, en dan voornamelijk voor de pootgoed- en consumptietelers. Zij hebben meestal uitstekende informatie betreffende de ligging van de aanwezige besmettingshaarden in hun perceel, gebaseerd op de AMI100 cystenbemonstering. Deze wordt door bijna alle bemonsteraars aangeboden.

Aan de slag met een taakkaart

Hoe werkt het onderliggende algoritme? De uitslag, één of meerdere besmette stroken, de gebruikte bemonsteringsmethode en de kennis betreffende de verspreiding van het aaltje binnen het perceel worden gebruikt om de grootte van de besmettingshaard of haarden te berekenen.

Met de NemaDecide applicatie op Akkerweb kan nu worden berekend hoe groot de opbrengstderving zal zijn bij de teelt van een aardappelgewas. En wat de detectiekans, zeg maar pakkans, na de teelt zal zijn als er een officiële bemonstering wordt uitgevoerd door de NAK. Alle mogelijke controlemaatregelen kunnen worden doorgerekend en je kunt een objectieve beslissing nemen of een granulaat moet worden toegepast.

In de taakkaart granulaten app wordt weer berekend hoe groot het bedreigde areaal is, over hoeveel stroken de haard kan liggen, waar hij geraakt kan zijn bij de bemonstering – links, rechts of in het midden van de haard – en wat nu het oppervlak is dat besmet kan zijn. Zodat de kans dat je bij de toepassing van een granulaat een stukje mist, verwaarloosbaar klein is. Ook de mogelijkheid van secundaire besmettingen in de bewerkingsrichting als gevolg van verspreiding door landbouwmachines wordt meegenomen.

Speciaal ontwikkeld algoritme voor de taakkaart

Het algoritme hebben we een aantal jaren geleden speciaal ontwikkeld voor de NVWA om aan de EU te tonen dat het afkeuren van hele percelen bij een AM-besmetting, zoals in vele andere EU landen gebruikelijk is, in Nederland niet nodig is. Het heeft ervoor gezorgd dat de officiële buffers nu wat groter zijn dan vroeger, maar dat we in ieder geval niet ons hele perceel kwijt zijn voor de teelt.

Deze kennis zit nu in de taakkaart granulaten app en zorgt ervoor dat we niet meer standaard over het hele perceel de granulaatstrooier open hoeven te zetten. Je gebruikt dus niet méér middel dan werkelijk nodig is. Alleen daar waar de besmetting aanwezig is. 2 keuzes zijn mogelijk: Met de wettelijke afbakening en veiligheidszones volgens de NVWA, of volgens de kennis in NemaDecide voor nog meer zekerheid.

Het programma rekent voor u uit hoeveel actieve stof u kunt besparen en maakt een taakkaart aan voor een aangestuurde strooier (ISOXML en Shape). De taakkaart granulaten scheelt geld en is een stap richting duurzaamheid.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.