Dirk de Hoog

Onderzoeker precisielandbouw & spuittechniek

Expertise precisielandbouw

Dirk werkt aan (sensor)systemen voor plaatsspecifiek doseren van verschillende gewasbeschermingsmiddelen, dit kan zowel live zijn (meten en toepassen in één gang) als op een later tijdstip, waar op basis van eerder gemaakte sensorbeelden een applicatie wordt uitgevoerd.

Rol tijdens NPPL

Dirk de Hoog is het eerste aanspreekpunt voor de NPPL-deelnemer Daniël Cerfontaine. Bij het landbouwbedrijf Cerfontaine wordt al veel data over het seizoen verzameld door de verschillende machines die aanwezig zijn. De centrale vraag is hoe men de verschillende data kan combineren om hiermee extra informatie over de jaren heen te verkrijgen. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke van de NPPL toepassingen al dit jaar zouden kunnen worden uitgevoerd.