Webinar overzicht

Afgelopen webinars

Webinar: Precisielandbouw nu ook binnen GLB eco-activiteiten

23 november 2023

Met de eco-regeling vanuit het GLB/NSP worden boeren vergoed voor het leveren van maatschappelijke diensten. Doet u al als landbouwer of loonwerker al mee aan de eco-regeling of wilt u beter gebruik maken van de regeling in 2024? Bekijk dit webinar.

Webinar: Toepassingen van drones in de landbouw

26 oktober 2023

Deskundigen op het gebied van landbouwtechnologie en drone-toepassingen over onder andere drones in de landbouw, Nederlandse praktijkervaringen en spuitdrones.

Webinar: Wat is de potentie van robuuste rassen voor de landbouw van de toekomst?

14 september 2023

Verschillende experts gaan dieper in op de potentie van robuuste rassen met focus op de aardappel. Hoe kunnen robuuste rassen bijdragen aan het realiseren van een goede gewasproductie. Wat zijn kansen en belemmeringen bij deze rassen. Hoe kun je de teelt van robuuste rassen verduurzamen.

webinar 7 december - digitalisering

Webinar: Hoe data-gedreven is jouw landbouwbedrijf?

7 december 2022

Het verwerken en interpreteren van data is nog steeds een groot struikelblok waardoor de ontwikkeling van precisie landbouw stokt in Nederland. Dit terwijl telers steeds meer data verzamelen met trekker- en werktuigsensoren, satellietbeelden en drones. Hoe komt dit?  En wat is er voor nodig om data wel te laten werken voor boeren?

Webinar: wat is economisch perspectief?

3 november 2022

In dit webinar wordt het economische perspectief aan de hand van 1 maatregel van de Boerderij van de Toekomst uitgelicht die inspeelt op de veranderende omstandigheden uitgelicht waarin we bestaand onderzoek inbrengen om u te laten meedenken over het economische perspectief van de akkerbouw.

Webinar Energie transitie: de kansen en mogelijkheden voor de landbouw

9 mei 2022

We krijgen steeds meer te maken met energie transitie, maar welke kansen en mogelijkheden zijn er precies? In dit webinar kijken we naar de trends op het gebied van energie transitie en naar verschillende energieconcepten. Enkele businessmodellen om meer hernieuwbare energie te produceren komen aan bod.

Webinar Bemesting: hoe zorg je voor een vruchtbare toekomst?

16 maart 2022

Landbouwrobots, hoe ver zijn we?

9 september 2021

De technologie blijft niet stilstaan en er zijn steeds meer ontwikkelingen. Zo ook de veldrobot.


Klimaatadaptatie: omgaan met te droog en te nat

1 juni 2021

Het klimaat verandert. Hoe ga je als akkerbouwer om met te natte grond of juist te droge grond?

Gewasbescherming: nu en in de toekomst

23 maart 2021

In 2030 teelt Nederland nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten. Maar wat zijn de quick wins voor de akkerbouwer?

Bodemverdichting: voorkomen is beter dan genezen

7 december 2020

Een goede bodem is de basis van elk gewas. En juist de kwaliteit van die bodem daalt in Nederland, verdichting van de bodem is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.


Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie ?

10 september 2020

Akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming. Maar hoe dan?