Webinar overzicht

Precisielandbouw in de pootgoedteelt

25 januari 2021

Door de verschillen in zwaarte (lutum), in de noordelijke klei varieert de potentie van de bodem. Met precisielandbouw hulpmiddelen en diverse toepassingen kunnen telers hierop inspelen.


Bodemverdichting: voorkomen is beter dan genezen

7 december 2020

Een goede bodem is de basis van elk gewas. En juist de kwaliteit van die bodem daalt in Nederland, verdichting van de bodem is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.


Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie ?

10 september 2020

Akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming. Maar hoe dan?