Webinar 10 september

Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie ?

Kijk hier het webinar van 10 september terug

De akkerbouwsector wil minder afhankelijk worden van chemie. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft daarvoor het Actieplan Plantgezondheid opgesteld. LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.  Alle neuzen wijzen dezelfde kant op: akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming.  Maar hoe dan?   In hoeverre kunnen nieuwe technieken als precisielandbouw, veldrobots en nieuwe teeltmethoden als  strokenteelten hieraan bijdragen?


De sprekers tijdens het webinar

Corné Kempenaar
Host en projectleider NPPL

Corné Kempenaar is Senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en lector Precisielandbouw.  De gedreven onderzoeker legde de basis van het variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.  In 2018 werd Corne projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hij maakt sinds 2020 ook deel uit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om bij toelating van middelen ook rekening te houden met nieuwe technologie. Corné; ‘Zijn er mogelijkheden om de toelating van een middel te krijgen of te behouden als precisietechnieken worden toegepast?’

Sjaak Huetink
Huetink Lelies

Vraag Sjaak Huetink (53) hoe hij samen met zijn broer Henri efficiënt, duurzaam en omgevingsvriendelijk lelies, eerstejaars plantuien en aardbeienplanten teelt op een areaal van meer dan 300 hectare, en hij praat enthousiast honderduit. Het bedrijf in Lemelerveld is al jaren zeer actief met precisielandbouwtechnieken en draait sinds 2019 mee in het NPPL-project. Huetink is erg bezig met het imago van bloembollenteelten en de associatie ervan bij ‘burgers. Sjaak; ‘’Daar kun je natuurlijk van vinden wat je wilt, maar volgens mij is positieve promotie de beste aanval.” 

Joris Baecke
Landelijke portefeuillehouder Plantgezondheid LTO

Joris Baecke is akkerbouwer in Nieuw Namen, Zeeuws-Vlaanderen en voorzitter van ZLTO Zeeland. Sinds 2014 is Joris Landelijke portefeuillehouder Plantgezondheid namens de LTO. In deze functie is hij nauw betrokken bij het beleid van de overheid om de akkerbouw dit decennium minder afhankelijk te maken van chemie. „Het zijn spannende tijden voor de gewassectoren, want er ligt een enorme opgave”, zo liet hij al eens ontvallen toen hem gevraagd werd naar deze klus.


Leon Noordam
Novifarm en Voorzitter H-Wodka

Akkerbouwer Leon Noordam is voorzitter van de stichting Hoeksche Waard op de kaart (H-Wodka) en vennoot in het 820 hectare grote akkerbouwbedrijf Novifarm. Hij verwierf in 2017 de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar.  Via het H-Wodka project is Leon sinds 2005 intensief bezig met beproeven van nieuwe technieken in teelten. Niet alleen om te verduurzamen, maar vooral ook om met een minimum aan kosten de hoogst mogelijke opbrengst halen.  ‘Precisie zonder naar de bodem te kijken, is dweilen met de kraan open’, zo ondervond hij.

Jacob van den Borne
Van den Borne Aardappelen

Van oorsprong is Jacob van de Borne akkerbouwer in het Brabantse Reusel, gespecialiseerd in de teelt frites-aardappelen.  Is met dank aan zijn gedrevenheid en grote passie voor nieuwe technologie uitgegroeid tot de meest bekende precisielandbouw pionier van Nederland. “Smart farming kun je niet kopen, je moet het zelf doen”, zo stelde hij in 2014.  Jacob is ook het gezicht en de drijfveer achter de Proeftuin voor Precisielandbouw in zuid Nederland.