Webinar 23 maart

Gewasbescherming: nu & straks

Kijk hier het webinar van 23 maart terug

In 2030 teelt Nederland nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten. Dat is de ambitie uit het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 opgesteld door Agrodis, Artemis, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, Plantum, UvW, VEWIN en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vraag is wat dit betekent voor de gewasbescherming in de akkerbouw van de toekomst. Wat zijn de quick wins voor de akkerbouwer? Wat kan er nu al en wat zit er in de pijplijn?

Tijdens dit webinar gaan akkerbouwer Cornelis Mosselman, Pieter van Leeuwen Boomkamp en Koen Klompe hierover in gesprek.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL


De sprekers tijdens het webinar

Corné Kempenaar

Host en projectleider NPPL

Corné Kempenaar is Senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en lector Precisielandbouw.  De gedreven onderzoeker legde de basis van het variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.  In 2018 werd Corne projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hij maakt sinds 2020 ook deel uit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om bij toelating van middelen ook rekening te houden met nieuwe technologie. Corné; ‘Zijn er mogelijkheden om de toelating van een middel te krijgen of te behouden als precisietechnieken worden toegepast?’

Marleen Riemens

Teamleider Gewasbescherming

Dr. ir Marleen Riemens studeerde Plantenveredeling en Gewasbescherming aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 2009 promoveerde ze bij de groep Gewas- en onkruidecologie van Wageningen Universiteit.  Sinds 2003 is ze verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Centre. Eerst als junior en senior onderzoeker bij de Agrosysteemkunde groep, en sinds 2016 als teamleider van de groep Gewasbescherming met een focus op IPM in akkerbouwmatige productiesystemen

Cornelis Mosselman

Eigenaar duurzaam Akkerbouwbedrijf | Zuid-Holland

Cornelis heeft een akkerbouwbedrijf in Ooltgensplaat, op het randje van Zuid-Holland en Zeeland.
In januari 2006 nam Cornelis het bedrijf van z’n vader over. In september van datzelfde jaar nam hij het besluit om te stoppen met het melken van koeien en koos ervoor om op grotere schaal akkerbouw te bedrijven. Hij schakelt om naar biologische wisselteelt, in stroken van 3.20 meter breed met vaste rijpaden.

Pieter van Leeuwen Boomkamp

Eigenaar Akkerbouwbedrijf en Handelsonderneming van Leeuwen Boomkamp | Nijkerk

Pieter heeft een akkerbouwbedrijf en handelsonderneming in Nijkerk. Het doel van Pieter is precies genoeg spuiten voor maximaal effect zonder schade en minimalisering van de milieubelasting. Daarnaast past hij voorjaarsbekalking in de rij toe voor verhoging bietenopbrengst en suikergehalte.

Koen Klompe

Onderzoeker en lid van het Fieldlab-team van Boerderij van de Toekomst

In het fieldlab van de Boerderij van de Toekomst willen we oplossingen zoeken voor de uitdagingen van de toekomst. Het fieldlab is een soort demo-bedrijf van ongeveer 25 hectare waarbij we strokenteelt toepassen met stroken van 3 meter breed, maar ook van 22 meter breed. Hierbij maken we ook gebruik van onbereden teeltbedden en hebben we een 1 op 8 rotatie met 7 gewassen (2x aardappelen). Door mijn praktische ervaring met wetenschappelijke kennis te combineren kijk ik vanuit beide kanten kritisch naar nieuwe bevindingen en is het voor mij de uitdaging om de waardevolle kennis naar de praktijk te vertalen om zo de landbouw op een duurzame manier te verbeteren.