Webinar 1 juni

Klimaatadaptie: omgaan met te droog en te nat

Sprekers met kennis op het gebied van klimaatadaptie zullen in deze webinar het woord krijgen. Deze webinar vindt plaats op 1 juni 2021 om 20.00 uur. Meer informatie over de precieze inhoud en welke sprekers je kunt verwachten volgt nog. Schrijf je hiernaast alvast in voor deze webinar.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL

De sprekers tijdens het webinar

Pieter de Wolf

Host en projectleider Boerderij van de toekomst

Pieter is senior onderzoeker duurzame landbouw bij WUR Open Teelten en projectleider van de Boerderij van de Toekomst. Vanuit de Boerderij van de Toekomst werken we aan oplossingen voor toekomstige opgaven, om boeren voor te bereiden op de toekomst. Klimaatverandering is een grote uitdaging, ook voor de Boerderij van de Toekomst: periodes van droogte, extreme neerslag en lange natte periodes komen vaker voor en wisselen elkaar af. We zoeken naar nieuwe oplossingen, bijv. in het volledig voorkomen van bodemverdichting en het ondergronds opslaan van neerslagoverschotten om dit water te kunnen benutten bij droogte.

Daan Verstand

Onderzoeker WUR

Daan Verstand onderzoekt bij de business unit Open Teelten van Wageningen University & Research de invloed van klimaatverandering op boerderijen en gewassen. De ontwikkelde stresstest methodiek biedt inzicht in de risico’s door het veranderende klimaat en vervolgens een prioritering en opmaat naar adaptatiemaatregelen. Daan organiseert samen met collega’s workshops om deze kennis te verspreiden en zo de bewustwording voor het probleem te vergroten. De resultaten van de huidige projecten waar Daan aan werkt zijn te vinden op https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-open-teelten.htm