Webinar 1 juni

Klimaatadaptie: omgaan met te droog en te nat

Kijk hier het webinar van 1 juni terug

De zachte winters, droge voorjaren, hittegolven en extreme buien van de afgelopen jaren hebben veel boeren aan het denken gezet: is dit het nieuwe klimaat wat ons te wachten staat? En hoe bereid ik me daar als boer op voor? Welke maatregelen kan ik nemen en is dat voldoende voor de toekomst? In dit webinar zal kort worden toegelicht wat klimaatverandering inhoudt, wat de gevolgen zijn voor landbouwbedrijven en wat je als boer kan doen om de risico’s te beperken. In het panel delen boeren en adviseurs hun visie en ervaringen.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL

De expert sprekers tijdens het webinar

Pieter de Wolf

Host en projectleider Boerderij van de toekomst

Pieter is senior onderzoeker duurzame landbouw bij WUR Open Teelten en projectleider van de Boerderij van de Toekomst. Vanuit de Boerderij van de Toekomst werken we aan oplossingen voor toekomstige opgaven, om boeren voor te bereiden op de toekomst. Klimaatverandering is een grote uitdaging, ook voor de Boerderij van de Toekomst: periodes van droogte, extreme neerslag en lange natte periodes komen vaker voor en wisselen elkaar af. We zoeken naar nieuwe oplossingen, bijv. in het volledig voorkomen van bodemverdichting en het ondergronds opslaan van neerslagoverschotten om dit water te kunnen benutten bij droogte.

Daan Verstand

Onderzoeker WUR

Daan Verstand onderzoekt bij de business unit Open Teelten van Wageningen University & Research de invloed van klimaatverandering op boerderijen en gewassen. De ontwikkelde stresstest methodiek biedt inzicht in de risico’s door het veranderende klimaat en vervolgens een prioritering en opmaat naar adaptatiemaatregelen. Daan organiseert samen met collega’s workshops om deze kennis te verspreiden en zo de bewustwording voor het probleem te vergroten. De resultaten van de huidige projecten waar Daan aan werkt zijn te vinden op https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-klimaatadaptatie-open-teelten.htm

Jouke Velstra

Directeur en senior adviseur bij Acacia Water

Jouke is directeur en senior adviseur bij Acacia Water. Hij werkt als senior specialist watersystemen en watervoorziening in Nederland en Europa.

De tafelgasten tijdens het webinar

Ted Vaalburg

Eigenaar Vaalburg VOF

Samen met zijn vrouw runt Ted het bedrijf Vaalburg in Zuidschermer, waar de liefde voor de knolselderij en de bodem waarin wordt geteeld, diepgeworteld is. Ze telen hier op verantwoorde wijze een kwaliteitsproduct. Ted en Nicoline zijn de derde generatie die leidinggeven aan het bedrijf. Zo wordt met de grootste zorg en liefde omgesprongen met de grond waar de producten worden geteeld.

Edwin Michiels

Portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland

De Limburgse akkerbouwer en bollenteler Edwin Michiels is sinds kort portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland.

Marijgje Wijers

Sinds drie jaar werkzaam bij ZLTO en ook al bijna drie jaar betrokken bij het project BodemUp. Binnen BodemUP begeleiden we boeren zelf aan de slag te gaan met verbetering van bodem en water beheer in hun percelen.

Ik heb zelf in Wageningen bodem en waterbeheer gestudeerd met een specialisatie op bodem en waterconservering. Na eerst een klein jaar in Sri Lanka te hebben gewerkt als onderzoeker, kon ik terug in Nederland direct aan de slag bij Staatsbosbeheer. Daar werkte ik mee aan het vullen en opzetten van interne kennis ontsluiting. Bij mijn volgende werkgever, Eijkelkamp heb ik me een aantal jaren mogen ontwikkelen als business developer. Eijkelkamp is leverancier en producent van meetapparatuur o.a. in bodem en water. Daar ben ik goed doordrongen geraakt van de noodzaak en (on)mogelijkheden van metingen uitvoeren. Ook binnen de landbouw ben ik groot voorstander van om gissen en inschatten te vervangen met metingen. Maar dan wel goede metingen.