Webinar digitalisering/automatisering

Webinar: Hoe data-gedreven is jouw landbouwbedrijf?

Het verwerken en interpreteren van data is nog steeds een groot struikelblok waardoor de ontwikkeling van precisie landbouw stokt in Nederland. Dit terwijl telers steeds meer data verzamelen met trekker- en werktuigsensoren, satellietbeelden en drones. Hoe komt dit?  En wat is er voor nodig om data wel te laten werken voor boeren? Lees hieronder meer.

Precisielandbouw is data gedreven en loopt op het gebied van de technische ontwikkelingen ruim voor. In de praktijk wordt al op verschillende manieren gebruik gemaakt van data. Een paar voorbeelden:

  • Advies systemen zoals het aangeven o.b.v. data van het moment van spuiten tegen Phytophthora in aardappels.
  • Machines slimmer maken en aansturen met geavanceerde software via bijvoorbeeld een Taakkaart waarmee je plaatsspecifiek kunt werken.
  • Verschillende data verkregen via de trekker combineren zoals opbrengstgegevens, weerberichten, gewasbescherming, kunstmestgiften etc. in dienst van de bedrijfsvoering.
  • In 2023 “moet” de agrarisch ondernemer de milieuprestaties (Bouwplan, kunstmestgift, gewasbescherming) aan kunnen tonen. Hiervoor kan data worden gebruikt. De overheid “”eist” dit maar ook inmiddels de afnemers.  De subsidie (Oppervlakte toeslagen) hiervoor is 300 euro. Voldoet men hier niet aan dan mis je 100 euro per ha en dat x 150 ha is zomaar 15.000 euries.

Tijdens dit webinar gaan we hier dieper op in.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL:


De sprekers tijdens dit webinar zijn:

Corne Kempenaar

Corné Kempenaar

Host en projectleider NPPL

Tamme van der Wal

Expertspreker en onderzoeker WUR en directeur Agri-Dataservices BioScope

“Wat is data waard? Vuistregels voor de data-gedreven boer”

iedereen produceert en gebruikt data. Elke dag. Ook een boer. Het is alleen niet altijd duidelijk wie dat bewaart, wie daar wat mee doet, en ook niet waar je als boer kritisch op moet zijn. Wat is het eigenlijk waard om data te verzamelen en te bewaren? In een handzaam overzicht kijken we naar data, de waarde van data en hoe het bij kan dragen aan het meten, rapporteren en verbeteren van je bedrijfsprestaties. En wat je als boer vooral zelf moet bewaren.

André Hoogendijk

Tafelgast en Directeur Bo-Akkerbouw

André Hoogendijk is directeur van BO Akkerbouw, het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. BO Akkerbouw beheert de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw, financiert verschillende relevante onderzoeken en werkt mee aan de roadmap digitalisering.

Pim Sturm

Tafelgast en eigenaar Loonbedrijf Sturm-Jacobs

Tjerk Hof

Tafelgast en eigenaar Melkveebedrijf Hof

De vergeten Data!

Tjerk Hof heeft in maatschap met vrouw en zoon een melkveehouderijbedrijf met 160 melkkoeien en 119 ha grond. Er wordt 1.4 miljoen kg melk jaarlijks afgeleverd. Werken met data is een dagelijkse bezigheid.

Maar met veel eigen data wordt weinig tot niets  gedaan en deze wordt ook snel vergeten!

Wat betekenen jouw gras en mais voor jouw koeien en wat kan data dan voor jou betekenen?