Webinar 3 november

Wat is economisch perspectief?

Denk met ons mee en deel uw mening tijdens het webinar

Het is begrijpelijk dat de vraag naar het economisch perspectief van Boerderij van de Toekomst gesteld wordt. Er zijn een aantal redenen die van invloed zijn op het antwoord:

  1. Boerderij van de Toekomst is een innovatief landbouwsysteem wat de komende jaren verder getest en verbeterd moet worden. Daarbij moet blijken hoe het systeem in de praktijk presteert. Je kunt niet op basis van de eerste jaren bepalen hoe het economisch perspectief van Boerderij van de Toekomst is.
  2. Boerderij van de Toekomst maakt een ontwerp wat anticipeert op de uitdagingen van de komende 10 jaar. Met andere woorden: dat dit systeem in de huidige omstandigheden economisch minder presteert dan de huidige boerenpraktijk, is logisch. De verwachting is wel dat dit in de toekomst omgekeerd is. De vraag is dus niet alleen: wat is het perspectief van de Boerderij van de Toekomst, maar ook wat het perspectief van het huidige bedrijfssysteem is in de toekomst.
  3. Het economisch perspectief wordt niet alleen bepaald door het gekozen bedrijfssysteem, maar ook door macro-economische ontwikkelingen. Die zijn niet beïnvloedbaar vanuit Boerderij van de Toekomst en ook behoorlijk onvoorspelbaar. Denk bijvoorbeeld aan: de prijs van producten  / kosten kunstmest en brandstof  / Beleidsplannen.

Om deze redenen is gekozen voor een andere benadering: voor de toekomst is het hoe dan ook belangrijk om de landbouwkundige, technische en ecologische knelpunten aan te pakken die het perspectief van de huidige landbouw verzwakken. Als we een landbouwkundig, ecologisch en technisch goed functionerend systeem weten te ontwikkelen, heeft dit altijd meer perspectief dan het huidige landbouwsysteem wat (ook bij een gunstig economisch klimaat) toch op een aantal problemen gaat vastlopen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, de ontwikkeling van bodemproblemen door te intensief grondgebruik, de afhankelijkheid van goedkope arbeid, van fossiele energie en andere eindige hulpbronnen, etc. Deze gedachtegang sluit ook aan bij het commentaar van diverse boeren die reageerden op de eerste plannen voor een bouwplan voor de Boerderijen van de Toekomst in de Veenkolonien en in Zuidoost Nederland: deze waren in hun ogen te intensief, te dichtbij het huidige bouwplan, waardoor de kans groot is dat we de problemen met o.a. de bodemkwaliteit niet echt oplossen en dus ook geen echt verschil maken.

Bij het ontwikkelen van oplossingen voor deze vragen kijkt Boerderij van de Toekomst wel met een (bedrijfs)economische bril: zijn er maatregelen die zo min mogelijk opbrengst en kwaliteit kosten of die zelfs kunnen verbeteren? Zijn dit ook maatregelen die enigszins haalbaar en betaalbaar zijn, en niet heel veel extra arbeid kosten? Bij Boerderij van de Toekomst in Lelystad is bijvoorbeeld ingezet op het ontwikkelen van mechanisatie op vaste rijpaden, vanuit de wetenschap dat bodemverdichting nu al behoorlijk opbrengst kost en in de toekomst alleen maar meer schade zal opleveren. Dat betekent dat oplossingen die bodemverdichting voorkomen, dus een positief effect hebben op de opbrengst, en daarmee ook wel een investering mogen vragen.

Daarnaast blijven we benadrukken dat de landbouw van de toekomst primair voedsel produceert, maar daarnaast ook andere functies heeft waar een vergoeding tegenover hoort te staan. Denk aan extra waterbuffering of een hogere biodiversiteit op het perceel, het beheer van bufferzones rond natuurgebieden etc. Dit zijn zaken die maatschappelijk gezien waarde hebben, en waar dus ook een financiële waardering voor moet zijn. Dat levert ook en bredere basis op voor het economisch perspectief van boerderij van de Toekomst.

Benieuwd naar dit webinar? Klik op de button om deze terug te kijken.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL:


De sprekers tijdens dit webinar:

Pieter de Wolf

Senior praktijkonderzoeker / projectleider verduurzaming landbouw bij Wageningen University & Research

William Bijker

Kwantitatief onderzoeker duurzame landbouw- en voedselsystemen

Binnen Boerderij van de Toekomst worden vaste rijpaden ingezet om het risico op bodemverdichting te reduceren. De economische vraag die hierbij speelt is welke veranderingen we kunnen verwachten in opbrengsten en kosten.

In dit webinar wordt het economische perspectief aan de hand van 1 maatregel van Boerderij van de Toekomst uitgelicht die inspeelt op de veranderende omstandigheden uitgelicht waarin we bestaand onderzoek inbrengen om u te laten meedenken over het economische perspectief van de akkerbouw.

Pieter Evenhuis

Akkerbouwer

Ik heb samen met mijn vrouw een grootschalig akkerbouwbedrijf in een kleinschalig landschap. Wij telen frietaardappelen, uien, bieten, bonen, tarwe en mais.

De teelt van frietaardappelen is de hoofdzaak, deze worden in een samenwerking met 4 andere telers aan de industrie geleverd. De bieten zijn voor een deel voederbieten die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd. De bonen zijn veldbonen welke worden verwerkt tot veldbonenburgers door Vion.

Verder ben ik bestuurslid van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland en heb nog een aantal regionale bestuursfuncties.

Met ons bedrijf zijn wij deelnemer aan het NPPL-project.

Theo Nieuwenhuis

Akkerbouwer

Ons bedrijf heeft zich tot doelstelling gesteld om volledig regeneratief te gaan boeren. We willen ons bedrijf verder door ontwikkelen volgens het “adaptatie model”, waarbij je je niet direct op het product focust, maar op de omgeving.

Wij zijn van mening dat onze planten via schimmels en bacteriën meer voedingsstoffen in de plant krijgen. Wij zijn vorig jaar dan ook begonnen met stroken teelt.

Aankomende winter gaan we aan de slag met met agroforestry door 1000 hazelaars in stroken op het bedrijf te planten t.b.v. het verbeteren van het microklimaat in je systeem

Daarnaast doen we aan akkerranden beheer (ANLb) en we telen een heel gevarieerd aandeel gewassen.