Webinar: Toepassingen van drones in de landbouw – 26 oktober

Wij zijn verheugd u uit te nodigen voor ons aankomende webinar over de rol van drones in de Nederlandse landbouw, georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw en Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Tijdens dit webinar zullen we de evolutie van drones in de landbouw bespreken, met een focus op drie belangrijke onderwerpen:

1. Drones in de Landbouw – een wereldwijd overzicht:
Ontdek hoe drones wereldwijd worden ingezet in de landbouw en welke indrukwekkende resultaten ze hebben opgeleverd. Leer over de verschillende toepassingen van drones, variërend van voorkomen van wildschade tot precisie toepassingen.

2. Nederlandse praktijkervaringen met drones:
Verken bewezen toepassingen van drones in de Nederlandse landbouw op basis van praktijkproeven, testen en ervaringen van boeren en drone loonwerkers.  Ontdek hoe Nederlandse agrariërs drones hebben ingezet om efficiëntie te verbeteren, opbrengsten te verhogen en kosten te verlagen.

3. Spuitdrones in de Nederlandse open teelten – Uitdagingen en kansen:
Leer waarom spuitdrones een welkome aanvulling kunnen zijn voor de open gewasteelten in Nederland, en hoe ze kunnen helpen bij minder inzet van chemie. Bespreek de beperkingen en technische uitdagingen die nog moeten worden overwonnen om spuitdrones effectief en veilig te kunnen gebruiken voor toelating in Nederland en EU.

Aanmelden kan via de knop ‘aanmelden’ hieronder.

Ons webinar wordt gepresenteerd door deskundigen op het gebied van landbouwtechnologie en drone-toepassingen, die u zullen voorzien van waardevolle inzichten en praktische kennis over de huidige stand van zaken en de toekomst van drones in de Nederlandse landbouw.

Niet in de gelegenheid om het webinar live te volgen? Schrijf je dan alsnog in. Je ontvangt van ons bericht om het webinar gratis terug te kijken.

Sprekers tijdens het webinar:

Tamme van der Wal

Parttime onderzoeker innovatie adoptie en precisielandbouw bij de WUR en directeur VanBoven | BioScope BV

Tamme geeft twee presentaties.

Overzicht van drones in de landbouw
Drones, of onbemande luchtvaartuigen, zijn al bijna niet meer weg te denken. Ook in de landbouw komen er steeds meer toepassingen voor telers, adviseurs en professionele drone piloten: van het tellen van de opkomst of het localiseren van onkruid, tot het wegjagen van ganzen. Wat kan er al, wat komt er nog en hoe gaan drones de landbouw veroveren …

Regelgeving drones
Het gebruik van drones is gebonden aan regels. Een kort overzicht van de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van drones. Met een kort uitstapje naar spuitdrones en de nieuwe gewasbeschermingswet. En … van wie is eigenlijk de data?

Leks Bolderdijk

Agricultural Drone Operator bij ABdroneRijksuniversiteit Groningen / University of Groningen

Leks Bolderdijk levert met ABdrone dronebeelden en advisering voor de agrarische sector.

Toepassingen:

  • Taakkaarten voor spot spraying met een veldspuit. Doormiddel van dronebeelden en AI worden onkruiden herkent op RTK nauwkeurigheid en omgezet in een taakkaart.
  • Perceelskaarten van gewassen. Via een multispectrale camera en gewasindexen kunnen verschillen in het gewas inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor rassenproeven en bijbemesting.
  • Schadetaxaties. Afhankelijk van het type schade worden diverse camera’s en analysemethodes gebruikt om vaststellen waar en hoeveel schade heeft plaats gevonden in een gewas.
  • Organische stofkaarten. In combinatie met bodemmonsters kunnen zeer nauwkeurige organische stofkaarten gemaakt worden die meerdere jaren gebruikt kunnen worden.

Eelco van Putten

Akkerbouwer en spruitenteler in Dirksland

Eelco van Putten verbouwt jaarrond spruiten met zijn neef en een enthousiaste club medewerkers. In totaal bewerken ze circa 350 ha. Daarnaast hebben ze een verpakkingsbedrijf waar spruiten verpakt worden en/of panklaar gemaakt worden. Voordat Eelco besloot het ouderlijk bedrijf over te nemen deed hij gewasonderzoek voor Agrifirm en CZAV.

Arjan Jansma

Oprichter Qlobel BV

Qlobel richt zich op innovatie en transities in de landbouw. Het gaat daarbij om het ontwerpen nieuwe producten en diensten en via experimenten en pilots in de praktijk maken we deze geschikt om toe te passen in de bedrijfsvoering. De samenwerking tussen mens en technologie staan hierin centraal. Sinds 2020 actief met het zaaien met drones in de landbouw. Met de focus op doorzaaien van kruiden in grasland en het zaaien van groenbemesters in akkerbouw. De zaden die we zaaien met een drone worden verwerkt in zaaibolletjes om de kieming en de gewasontwikkeling te bevorderen.