Precisiespuiten: wat is het?
Over de techniek

Precisiespuiten

Met precisiespuiten probeert de teler met een zo laag mogelijke dosering van een bestrijdingsmiddel toch een optimaal effect in het gewas te bereiken. Dit is mogelijk bij onder meer onkruid bestrijden (bodemherbiciden), schimmelbestrijding (fungiciden) en bij loofdoding van aardappelen.

Voor precisiespuiten heeft een teler taakkaarten nodig waarin rekenregels zijn verwerkt met informatie over de bodem (bijvoorbeeld organische stofgehalte of lutumgehalte) of biomassa van het gewas. De variabele bespuiting wordt uitgevoerd met behulp van gangbare, moderne spuittechnieken.