Techniek

Precisiespuiten

Variabel doseren bodemherbiciden

Variabel doseren bodemherbiciden

Met variabel doseren bodemherbiciden is het mogelijk om in gewassen de laagste effectieve dosering van onkruidbestrijdingsmiddelen (bodemherbiciden) pleksgewijs binnen in een perceel toe te passen. De basis daarvoor zijn bodemkaarten met variatie in lutum- en organischestofgehalten in combinatie met rekenregels en gangbare, moderne spuittechniek.
Een variant hierbij is realtime onkruiddetectie met camera’s op de spuitmachine die een onkruidplantje herkennen en direct bespuiten.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Investering: Benodigde investeringen voor precisiespuiten bestaan uit een DGPS-systeem, een spuitcomputer die secties kan afsluiten en modules voor taakkaarten kan lezen. Een andere optie is investeren in Pulse-width modulation (PWM) waarmee spuitdoppen worden afgesloten. Om nog preciezer te werk te gaan kan cameratechnologie worden aangeschaft voor onder meer het herkennen van verschillende soorten gewassen of onkruid.
Leverancier(s): Verschillende leveranciers bieden technieken aan voor precisiespuiten. Klik op de link voor een lijst met leveranciers.
Voordelen voor teler: Minder gebruik van middelen of energie en minder kans op groeiremming gewas
Nadelen voor teler: Kosten/batenverhouding voor teler beperkt interessant of onbekend
Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.