Variabel doseren fungiciden in aardappelen en/of bloembollen

Vermindering fungicidengebruik in teelten met hoog middelgebruik door optimaal gebruik te maken van kennis in beslissingsondersteunende systemen in combinatie met taakkaarten voor variabel doseren gebaseerd op gevalideerde rekenregels.

Toelichting

Beslissingsondersteunende systemen voor juiste timing van ziektebestrijding in gewassen zijn er (ook) al langer. Nieuw is de mogelijkheid om timing te combineren met variabel doseren. Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun gewassen via diverse opties. Zo kan gebruik gemaakt worden van het aanbod aan satelliet- of dronebeelden in de periode dat ziektebestrijding speelt, of van een hybride variant als Bioscope (combinatie satelliet- en dronebeelden). Er kan ook gebruik gemaakt worden van sensoren die direct aan spuitmachines gekoppeld zijn en die biomassascans leveren voor on-the-go bespuitingen.

Er is een set aan gevalideerde rekenregels beschikbaar om doseringskaarten te maken voor belangrijke fungiciden tegen Phytophthorain aardappel en Botrytis in bloembollen. Deze toepassing richt zich op optimale timing van toepassingen via beslissingsondersteunende systemen en met maken van taakkaarten per toepassing op basis van biomassakaarten en gevalideerde rekenregels. De taakkaarten kunnen toegepast worden met gangbare moderne spuittechniek. Doseren per sectie of dop is technisch gezien mogelijk, maar heeft een meerprijs. Besparingsmogelijkheden zijn hoger bij hogere precisie van de spuit. Besparingsmogelijkheden zijn minimaal 20 % t.o.v. gangbare praktijk.

Precisietoepassing: Variabel doseren fungiciden in aardappelen en/of bloembollen.

Techniek: Dosering variëren op basis biomassakaarten in combinatie met spuitmoment vaststellen via beslissingsondersteunende systemen.

Status: Onderdelen zijn praktijkrijp, resultaten op proefbedrijven tonen goede resultaten.

Voordeel voor teler: Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Milieuwinst: Minder kans op ongewenste residuen.

Voedselveiligheidswinst: Niet van toepassing.

Transparantie: Teler toont aan dat hij zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen inzet.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler beperkt bekend, (3) Doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software van toedieningstechniek, (4) Geïntegreerde systemen nog onvoldoende uitgetest.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een ondersteuning bij de keuzes en uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Corné Kempenaar, E corne.kempenaar@wur.nl, T: 0317 480 498

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren