Onderzoek

Variabel doseren bodemherbiciden op basis van lutum- en/of organische-stofgehalte bodem

Waar/wie:
Wageningen UR: Plant Research International en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Onderzoeksperiode:
2013

Conclusies

  1. Voor het variabel doseren van bodemherbiciden is het te beperkt om alleen rekening te houden met het lutumgehalte van de bodem. Bij potexperimenten is hiervoor in beperkte mate een onderbouwing gevonden.

Wageningen UR heeft in het kader van het Programma Precisielandbouwproject (PPL NL) in 2013 onderzocht of de dosering van bodemherbicide is af te stemmen op het lutumgehalte van de bodem. Hiervoor zijn gevalideerde beslisregels nodig. In de studie wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van beslisregels voor de bodemherbiciden Boxer en Stomp.

Aan de hand van kasproeven is het effect van de bodemgesteldheid op de werking van deze middelen bestudeerd. De uitgevoerde potexperimenten leverden in beperkte mate onderbouwing voor de beslisregels van de bodemherbiciden. Bij toetsing in de praktijk van variabel doseren van bodemherbiciden lukte het slechts in één geval om een taakkaart gespoten te krijgen op een praktijkperceel.

Download het rapport