Techniek

Precisiespuiten Variabel doseren fungiciden

Variabel doseren fungiciden

Schimmelziekten, zoals phytophthora in aardappelen en botrytis in de bollenteelt, kunnen bestreden worden door een bespuiting niet volvelds uit te voeren, maar variabel, afhankelijk van de biomassa. Hiervoor worden taakkaarten gemaakt op basis van biomassakaarten en gevalideerde rekenregels. De variabele bespuiting wordt uitgevoerd met behulp van gangbare, moderne spuittechnieken.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Benodigde investeringen voor precisiespuiten bestaan uit een DGPS-systeem, een spuitcomputer die secties kan afsluiten en modules voor taakkaarten kan lezen. Een andere optie is investeren in Pulse-width modulation (PWM) waarmee spuitdoppen worden afgesloten. Om nog preciezer te werk te gaan kan cameratechnologie worden aangeschaft voor onder meer het herkennen van verschillende soorten gewassen of onkruid.
Lees meer over leverancier(s) Verschillende leveranciers bieden technieken aan voor precisiespuiten. Klik op de link voor een lijst met leveranciers.
Lees meer over voor- en nadelen voor telerBesparingen op middelgebruik tussen de 20 en 50%. Dat levert een besparing van €20 tot €30 per hectare op middelgebruik. Kosten/batenverhouding voor teler beperkt bekend.
Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.