Praktijkrijpheid variabel doseren fungiciden

Praktijkrijpheid: 7

De praktijkrijp van deze toepassing is redelijk tot goed. Wat minimaal nodig is, zijn een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor inschatten infectiemomenten en advies over wanneer de fungiciden het beste te spuiten, een digitale gewasgroeikaart, beslisregels en spuittechniek die variabel doseren mogelijk maakt.

BOSsen zijn sinds vele jaren al op de markt voor diverse gewassen. De gewaskaart geeft de variatie in mate van gewasgroei c.q. afsterving op het perceel weer.  De kaart kan verkregen worden via een leverancier van drone- of satellietbeelden of door deze zelf in te tekenen via een zonerings-software en eigen kennis. Daarnaast kan met eigen sensoren op de trekker of spuitmachine gewerkt worden. 

Voor beslisregels geldt hetzelfde; er kan gewerkt worden met eigen kennis en het maken van een taakkaart met zonerings-software of er kan gewerkt worden met rekenregels in kant en klare software tools (zie Late Blight VRA app op Akkerweb).

Moderne spuiten hebben techniek om doseringen te variëren spuitboom-breed, per sectie of per dop. Als de sensoren op de trekker of spuit geplaatst worden, dan zitten de rekenregels vaak in de sturingssoftware van de spuit geïntegreerd.

Praktijktoepassingen toonden reeds jaren goede resultaten met de BOSsen. Daarnaast hebben diversre telers goede ervaring opgedaan met VRA fungiciden in aardappel en bloembollen. Vandaar dat we een waarde 7 voor praktijkrijpheid geven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.