Onderzoek

Variabel doseren fungiciden in aardappel

Waar/wie:
Wageningen UR: Plant Research International en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Onderzoeksperiode:
2011

Conclusies

  1. Bij bespuitingen met fungiciden in aardappelen zijn besparingen van zo’n 25% gerealiseerd.

In 2011 voerde Wageningen UR voor Homberg Holland onderzoek uit binnen het Programma Precisielandbouw. In dit onderzoek werden de mogelijkheden van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen met het spuitsysteem SensiSpray getest. Met SensiSpray kunnen gewasbeschermingmiddelen en meststoffen plaatsspecifiek worden gespoten. Het systeem koppelt Greenseeker-sensoren waardoor het mogelijk is variabel te doseren per sectie van een spuitboom. Het variabel doseren gebeurde met een Vario Select Doppen systeem, waarmee een brede range van doseringen pleksgewijs kan worden gedoseerd. De mate van precisie hangt af van het aantal doppen dat gekoppeld wordt aan één sensor.

In verschillende experimenten werd onderzocht of variabel doseren van bepaalde fungiciden, stikstofmeststoffen en loofdoodmiddelen in aardappelen, en groeiregulatoren in wintertarwe met SensiSpray goede teeltresultaten geven.

Bij deze experimenten werden praktijkpercelen verdeeld in twee helften. De ene helft werd behandeld volgens het variabel doseersysteem van SensiSpray en de andere helft werd behandeld met een vaste dosering volgens goede landbouwpraktijk. Op beide delen van het perceel werden waarnemingen gedaan aan middelverbruik, effectiviteit en opbrengst. Aanvullend werden biotoetsen uitgevoerd om te bepalen of variabele doseringen net zo veel bescherming geeft als vaste dosering.

Bij de inzet van de gewasbeschermingsmiddelen via variabel doseren met SensiSpray werden goede resultaten behaald. Het gebruik van fungiciden (Revus) tijdens de eerste drie bespuitingen in aardappelen daalde met 21% met SensiSpray. Na half juli werd variabel doseren niet meer toegepast omdat daarvoor de beslisregels niet beschikbaar waren geen stapeleffecten in de proef gewenst waren. De effectiviteit van de fungiciden in het variabel doseren systeem was goed. Er bleek geen verschil in mate van bescherming tussen blaadjes die met een vaste of dan wel met een variabele dosering behandeld waren.

Download het rapport