Optimalisatie rijpaden

Haal het maximale uit uw gps en ontdek de optimale indeling van uw perceel, rekening houdende met perceelsvorm, werkbreedte, teeltvrije zone en te beschermen (te mijden) objecten.

Toelichting

Gps is een van de belangrijkste technologieën waar precisielandbouw gebruik van maakt. Zo kan eenvoudig een basislijn (zgn. A-B lijn) gebruikt worden om een heel perceel in kaarsrechte lijnen te bewerken. Zo’n A-B lijn kan ook tussen machines uitgewisseld worden, o.a. om te zorgen dat teler en loonwerker op dezelfde paden rijden. Fraaier is om vooraf een heel rijpadenpatroon te optimaliseren, rekening houdende met perceelsvorm, geren, kopakkers en de toegang tot het perceel alsmede met de werkbreedte van de werktuigen, teelt- of spuitvrije zones, natuurakkers, of te mijden objecten als poelen, hoogspanningsmasten en dergelijke.

Met het volgen van een optimaal rijpaden patroon haalt u het maximale uit uw GPS: geen gaten of overlap in bewerkingen, beperking van verdichting, geen fouten rondom watergangen of natuurakkers etc. Een optimaal rijpadenpatroon maakt u vanachter de computer om het vervolgens naar uw tractor (en die van de loonwerker) over te brengen. Het werkt het beste met RTK-gps-systemen, alhoewel ook andere telers zonder meer baat hebben bij een ruimtelijke analyse van het perceel.

Precisietoepassing: Rijpadenplanning op percelen via softwarepakketten als GAOS (Geo-Akker Optimalisatie Systeem). Dit geeft een betere basis voor uitvoeren van variabele doseringstechnieken.

Techniek: Bedrijfsmanagementsysteem, geo-data platform en softwarepakket

Status: HWodKa telers werken al langer met GAOS. Een eenvoudige versie voor gebruik door telers is sinds 2018 beschikbaar.

Voordeel voor teler: Gemak bij inplannen rijpaden op akkers, optimalisatie van natuur- en cultuurakkers, minimalisatie van de bodem-verdichting (groeirisico’s, bodemvruchtbaarheid); verminderde inputs (diesel, middelen, tijd) bij iedere bewerking.

Milieuwinst: Positief. Betere bescherming groene en blauwe objecten rondom het perceel, minder gebruik en emissie middelen en diesel, betere bodemkwaliteit.

Voedselveiligheidswinst: Niet van toepassing.

Transparantie: Niet van toepassing.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler onbekend.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een demonstratie en ondersteuning bij de toepassing aan het begin van het seizoen.

Vragen? Inge la Riviere, E:  inge.lariviere@wur.nl, T: 0317 487 616

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren