Provincie Zeeland ondersteunt ‘biodivers’ onderzaaien met drone

Akkerbouwer Pim Clotscher heeft zaterdag 29 juni groenbemester laten onderzaaien. Na een proef vorig jaar op het bedrijf, spreekt hij nu van een demonstratie van wat drone zaaien kan brengen. ‘Ik zie dronezaaien nu als een kansrijke methode voor onderzaai van een vanggewas of groenbemester. Hier op de klei, maar ook in zandgebieden.’

En wat Clotscher betreft is dat niet per se gekoppeld aan de situatie als die van dit natte voorjaar. Ook onder drogere omstandigheden biedt de drone kansen. ‘Je zit bij onderzaai toch steeds met de afweging dat je voor het goed aanslaan van het zaad, wilt zaaien met voldoende bodemvocht, terwijl je om structuurschade te voorkomen beter onder droge omstandigheden kunt rijden.’

Biologisch-dynamisch bedrijf

Clotscher is akkerbouwer/erfpachter op het 106 hectare grote biologisch-dynamische bedrijf Wilhelminahoeve aan de Lageweg in Sint Philipsland (Zld.). Het bedrijf heeft akkerbouw, vleeskoeien en schapen. Daarnaast is hij adviseur/verkoper biologisch zaden bij zaadhandel Neutkens in Vessem. Ook heeft hij het biologisch loonbedrijf Mechanisch Schoon dat zich richt op de biologische maisteelt. ‘Mijn zorg begint bij het ploegen en eindigt als de mais dicht staat.’

Verschillende soorten zaad

Innovatie- en dronebedrijf Qlobel verzorgt deze zaterdag de onderzaai in zomertriticale, zomergerst en zomertarwe. Allen bestemd voor zaaizaadvermeerdering. Het mengsel dat gezaaid wordt bestaat uit incarnaatklaver, Perzische klaver en wat facelia, 18 kilo zaad per hectare. Normaal gesproken voorziet Qlobel het zaad van een kleicoating om het beter strooibaar te maken. Vandaag wordt er een proef gedaan met deel gecoat en een deel ongecoat zaad om de verschillen te onderzoeken. Later in juli zal ditzelfde mengsel ook nog in pompoenen worden gezaaid, als ook een klavermengsel in grasland.
‘Vorig jaar toen het een stuk droger was, hebben we ook ondergezaaid in een zaadvermeerdering van snijmais. Dat ging goed. Het heeft toen wel een tijdje droog gelegen. Ik was toen wel wat sceptisch. “Komt dat wel goed?”, vroeg ik me af. Ja dus. Ik zie het daarom vandaag niet meer als een proef,  maar meer als een demonstratie dat het kan  door- en onderzaaien met de drone.’

De Qlobel drone zaait groenbemester in granen bij akkerbouwer Pim Clotscher in Sint Philipsland.

Succes afhankelijk van voldoende vocht

Het grote voordeel van de drone is dat deze te allen tijden kan zaaien, dus ook als het (te) nat is voor de trekker of het gewas al te hoog staat om er doorheen te rijden. Een goed voorbeeld is het doorzaaien van klavers in grasland. Een groot deel van het succes hangt af van de aanwezigheid van voldoende vocht voor het vestigen van de jonge klaverplantjes. Een natte periode kan met dronezaaien dus goed benut worden.

Biodiversiteit op Zeeuwse akkers

Van de provincie Zeeland ontvangt Clotscher een vergoeding. Voor de kosten van het zaad gaat het om €125 per hectare, voor het zaaien met de drone €65 per hectare. De provincie Zeeland draagt bij aan het onderzaaien met de drone omdat de provincie graag wil weten of deze methode een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de vruchtbaarheid en biodiversiteit van de Zeeuwse akkers. Het dronetarief varieert afhankelijk van de te zaaien oppervlakte en wel of niet gecoat zaad (capaciteit) tussen €55 en €130 per hectare.

Akkerbouwer Pim Clotscher in Sint Philipsland: ‘Het ging super.’

Liever in mei

Nu kan in de graanpercelen van de Wilhelminahoeve het klaver-/faceliamengsel gaan groeien. Het mengsel zorgt voor bodembedekking, stikstofbinding en een goede doorworteling. Na de oogst van het graan gaat Clotscher de percelen mogelijk klepelen om eventueel onkruid op te ruimen. De klaver groeit daarna gewoon weer door.

Goed gekiemd

‘We zitten nu vrij dicht op de oogst, het was mooier geweest om iets eerder te zaaien, bijvoorbeeld eind mei. De onderzaai zou dan al verder ontwikkeld zijn en groter onkruidonderdrukkend effect hebben gehad. Dinsdag 9 juli meldt Clotscher dat de zaai van 29 juni alvast goed gelukt is. In die zin dat het zaad goed gekiemd is. ‘De omstandigheden waren goed. Super.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.