Precisieberegening

Het krijgen van adviezen voor beregening, druppel-irrigatie/-fertigatie en peilgestuurde drainage op basis van een actuele, overzichtelijke en nauwkeurige overzichten op computer, tablet of smartphone van de bodemvochtbeschikbaarheid van percelen.

Adviessystemen bieden steeds meer mogelijkheden door het steeds makkelijker beschikbaar komen van open-data over bodem en weer, en door innovaties op het gebied van bodemsensoren, weerstations, connectiviteit, Internet of Things, zowel voor irrigatie via haspel- als via druppelslangensystemen.

Beregening op maat, hier via druppelirrigatie, geeft controle over het juiste moment (niet te laat) van beregening. Het werkt een efficiënt gebruik water in de hand.
Beregening op maat, hier via druppelirrigatie, geeft controle over het juiste moment (niet te laat) van beregening. Het werkt een efficiënt gebruik water in de hand. – Foto: Jan Willem Schouten

Voordeel voor de teler:

  1. Efficiënt watergebruik;
  2. Reële kans op hogere opbrengst en kwaliteit in alle open teelten.

Voordeel voor milieu:

  1. Minder onttrekking water aan de bodem;
  2. Verbetering nutriëntenbenutting;
  3. Minder energieverbruik.

Status:

Onderdelen en systemen zijn praktijkrijp.

Waarom nog weinig toegepast:

  1. Onbekendheid met de mogelijkheden;
  2. Kosten/batenverhouding voor teler onvoldoende inzichtelijk;
  3. Beperkte mogelijkheden om te variëren binnen het perceel.

Dit biedt NPPL:

Telers die met deze toepassing aan de slag gaan in NPPL-verband krijgen een ondersteuning bij de keuzes van onderdelen, systemen en uitvoering ervan op hun bedrijf tijdens het seizoen. Het vergt ondanks nieuwe technieken nog steeds enig maatwerk om perceelspecifiek de juiste data en adviezen tijdig in handen te krijgen.

Bekijk het dashboard over deze techniek

Op het dashboard vind je meer informatie over deze techniek in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren