Onderzoek

Effect pootafstand op percelen met variatie in lutumgehalte in teelt van tafelaardappelen in 2010

Waar/wie:
Altic, Dronten
Onderzoeksperiode:
2010

Conclusies

  1. Bij de proeven in 2010 met de teelt van de rassen Nicola, Milva, Gourmandine en Franceline zijn geen duidelijke effecten gevonden tussen de zwaarte van de grond en de pootafstand

Op vier percelen met consumptieaardappelen op een akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen is in 2010 onderzoek verricht naar het effect van de pootafstand in relatie tot fluctuaties in het lutumgehalte. Het lutumgehalte varieerde van 10 tot 20%.

Op de percelen groeiden de rassen Nicola, Milva, Gourmandine en Franceline. Per ras varieerde de pootafstand. Het onderzoek vond plaats in opdracht van WISKI, een groep ondernemers in Flevoland die actief zijn met precisietechnieken.

Nicola

Het variëren van de pootafstand bij Nicola (24, 26 en 28 cm) heeft niet geleid tot duidelijke verschillen in opbrengst en aantal knollen.  Een pootafstand van 24 cm resulteerde in de hoogste totaalopbrengst en knolaantallen. Er bleek geen duidelijk verschil te kunnen worden aangetoond tussen de zwaarte van de grond en de pootafstand op het aantal planten en stengels per hectare en het aantal stengels per plant.

Milva

Bij het ras Milva kon geen duidelijk effect te worden aangetoond tussen de pootafstand met een bepaalde zwaarte van de grond op de opbrengst. Zowel op lichte als zware grond lijkt een pootafstand van 19 cm te resulteren in de hoogste totaalopbrengst en opbrengst in de maat 40-60 mm.

Gourmandine

Bij het ras Gourmandine blijkt dat de zwaarte van de grond geen effect heeft gehad op de totaalopbrengst en de opbrengst in verschillende maatsorteringen. Op lichte grond lijkt een pootafstand van 14 cm te resulteren in de hoogste opbrengst 40-60 mm. Op zwaardere grond is dat bij een pootafstand van 18 cm.

Franceline

Bij de teelt van Franceline blijkt het variëren van de pootafstand op basis van de zwaarte van de grond nauwelijks te leiden tot opbrengstverschillen. Op lichtere grond is een lager aantal stengels per hectare waargenomen dan op middelzware en zware grond. Ook is de opbrengst in de maat 40-60 mm niet of nauwelijks uniformer dan bij de proeven met Nicola, Milva en Gourmandine.

Download het rapport