Onderzoek

Geen hogere uienopbrengst met druppelslangen in nat jaar

Waar/wie:
Uireka
Onderzoeksperiode:
2021

Conclusies

  1. Druppelslangen hadden geen effect op de opbrengst in natte zomer 2021.
  2. Grovere maatsortering bij extra toediening water in natte zomer 2021.
  3. Hogere watertoediening en 5 rijensysteem geven meer uienbollen in de maat.

Door het steeds vaker voorkomen van droge zomers is uien beregenen een belangrijke teeltmaatregel geworden. Om uien te telen in gebieden met een lage waterbeschikbaarheid is efficiënt omgaan met water steeds belangrijker. Druppelslangen zouden een oplossing kunnen vormen voor de uienteelt.

Proefopzet en groeiseizoen

Deze proef is in 2021 uitgevoerd. De proef bestond uit 7 objecten:

  • Niet beregend en 5 zaairijtjes
  • Bovenover beregenen met beregeningsboom en 5 zaairijtjes (40 mm)
  • Druppelslang met 20 cm druppelafstand en 5 zaairijtjes (40 mm)
  • Druppelslang met 40 cm druppelafstand en 5 zaairijtjes (40 mm)
  • Druppelslang met 40 cm druppelafstand en 5 zaairijtjes (62 mm)
  • Druppelslang met 40 cm druppelafstand en 4 zaairijtjes (62 mm)
  • Druppelslang met 40 cm druppelafstand en 5 zaairijtjes met brak water (40 mm)

De druppelslangen zijn tussen rij 1 & 2 en tussen rij 4 & 5 aangelegd. Bij het object met 4 zaairijen ontbrak het middelste zaairijtje.

De zomer van 2021 was, met 302 mm tussen 1 juni en 12 augustus, vrij nat. Hierdoor is er niet zoveel beregend. De temperaturen waren redelijk normaal met maar enkele uitschieters naar boven. 

Opbrengst

Er is geen opbrengstverschil waargenomen tussen de verschillende objecten. Beregenen, op welke manier dan ook, had geen opbrengstverhogend effect in het groeiseizoen 2021.

Maatsortering

In de objecten met toediening van een grotere hoeveelheid water (62 mm) via de druppelslangen is een hoger aantal bollen per hectare geoogst dan bij het object zonder beregening en de objecten met 40 mm beregening.

Hiernaast is de gemiddelde sortering grover wanneer er beregend is ten opzichte van de niet beregende uien. Ook wanneer de zaden over 4 rijen waren uitgezaaid resulteerde in een kleinere maatsortering dan bij 5 rijen op 1,5 meter.

Download het rapport