Onderzoek

Zuinige druppelirrigatie geeft lagere opbrengst in zetmeelaardappelen

Waar/wie:
Delphy
Onderzoeksperiode:
2020 - 2021

Conclusies

  1. Zuiniger beregenen tussen de ruggen leidt tot lagere opbrengst in zetmeelaardappelen.
  2. Beregenen met hard, ijzerhoudend water leidt tot hoger ijzergehalte in het blad van zetmeelaardappelen.

De opbrengst van zetmeelaardappelen is bij (zuinigere) druppelirrigatie lager dan bij irrigatie met de sproeier. Dit bleek uit het eerste jaar van een onderzoek door Delphy naar zuinig beregenen. Met het druppelsysteem werd wel minder water gebruikt: 15 mm, terwijl met de sproeiers 25 mm beregend werd.

Delphy doet voor het project Klimaatadaptatie Open Teelten meerjarig onderzoek naar beregening in zetmeelaardappelen. Het onderzoek loopt sinds 2020.

Het onderzoek heeft twee doelen: het eerste is achterhalen of druppelirrigatie efficiënter is in watergebruik bij de teelt van zetmeelaardappelen. Het tweede is kijken of er een verband is tussen waterkwaliteit bij irrigatie en het versneld afsterven van aardappelloof.

Weinig resultaten

Het eerste seizoen lagen de druppelslangen tussen de aardappelruggen en niet erop. Daarbij was de watergift 40% minder dan bij de sproeiers. Druppelirrigatie gaf in deze proef een significant lagere opbrengst, maar dat zou aan de proefopstelling kunnen liggen.

Het tweede seizoen hebben de onderzoekers geëxperimenteerd met slangen op de bedden en verschillende watergiften. Maar omdat 2022 een veel nattere zomer had, waren verschillen tussen methodes nauwelijks terug te zien in de opbrengst.

Hard, ijzerhoudend water en ijzer in loof

In het tweede jaar is er bij beregenen met hard, ijzerhoudend water wel meer ijzer in het aardappelloof gevonden. Dit had echter geen effect op de opbrengst. De kans is groot dat de vele regen het effect van de irrigatieproef afgezwakt heeft.

Download het rapport