Webinar 7 december

Bodemverdichting: voorkomen is beter dan genezen

Kijk hier het webinar van 7 december terug

Een goede bodem is de basis van elk gewas. En juist de kwaliteit van die bodem daalt in Nederland, verdichting van de bodem is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

Door zware machines, intensieve bouwplannen, lange groeiseizoenen en steeds extremere weersomstandigheden is het risico op bodemverdichting op veel Nederlandse gronden groot of dit is al in meer of mindere mate aanwezig. Als akkerbouwer wil je de productiviteit van de bodem op peil houden of liefst verhogen.

Tijdens dit webinar gaat Corné Kempenaar in gesprek met o.a. Derk van Balen, bodemdeskundige bij de WUR en akkerbouwers Digni van den Dries, projectleider Akker van de Toekomst en Leon Noordam, vennoot van Novifarm en tevens voorzitter van H-Wodka.

Dit webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPLDe sprekers tijdens het webinar

Corné Kempenaar
Host en projectleider NPPL

Corné Kempenaar is Senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en lector Precisielandbouw.  De gedreven onderzoeker legde de basis van het variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.  In 2018 werd Corne projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hij maakt sinds 2020 ook deel uit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om bij toelating van middelen ook rekening te houden met nieuwe technologie. Corné; ‘Zijn er mogelijkheden om de toelating van een middel te krijgen of te behouden als precisietechnieken worden toegepast?’

Derk van Balen
Bodemdeskundige WUR

Na 18 als adviseur in akkerbouw en vollegrondsgroententeelt gewerkt te hebben ben ik in 2009 begonnen als onderzoeker bodem en bedrijfssystemen bij WUR Open teelten in Lelystad. Hier houd ik me voornamelijk bezig met onderzoek naar grondbewerking en fysische bodemkwaliteit in het algemeen. De laatste jaren is er veel aandacht voor de relatie bodemkwaliteit en klimaatadaptatie. Sleutelwoorden hierin zijn gereduceerde grondbewerking, ondergrondverdichting en vaste rijpaden.

Digni van den Dries
Akker van de Toekomst

Vanaf 1973 werkzaam op oorspronkelijk ouderlijk bedrijf; definitieve overname in 1983

80-er jaren:  geïnteresseerd geraakt in landbouwpolitiek en milieuaspecten

1989 besluit tot omschakeling naar biologische landbouw

90-er jaren erg actief in afzetorganisaties

Eind 90-er jaren tot 2010 betrokken bij het “landbouwkundig onderzoek” (gericht op Bio) in Nederland

Vanaf 2005 op eigen bedrijf omschakeling naar OBT (onbereden bedden teelt) (icm collega`s)

Sinds 2019 projectleider “Akker van de Toekomst” waar OBT ook aan de basis ligt


Leon Noordam
Novifarm en Voorzitter H-Wodka

Akkerbouwer Leon Noordam is voorzitter van de stichting Hoeksche Waard op de kaart (H-Wodka) en vennoot in het 820 hectare grote akkerbouwbedrijf Novifarm. Hij verwierf in 2017 de titel Agrarisch Ondernemer van het Jaar.  Via het H-Wodka project is Leon sinds 2005 intensief bezig met beproeven van nieuwe technieken in teelten. Niet alleen om te verduurzamen, maar vooral ook om met een minimum aan kosten de hoogst mogelijke opbrengst halen.  ‘Precisie zonder naar de bodem te kijken, is dweilen met de kraan open’, zo ondervond hij.

Marcel Scholtens
Scholtens Luttelgeest VOF en LTO vakgroep akkerbouw

Marcel Scholtens is 40 jaar akkerbouwer in Flevoland. Hij is bestuurlijk actief in verschillende coöperaties. In 2004 is hij bestuurslid geworden van de stichting Future Farming Flevoland. In deze stichting hielden zij zich bezig met precisie landbouw waaronder ook bodembeheer. In de loop van jaren is hij zich steeds meer in de bodem gaan verdiepen om deze te verduurzamen. In de VOF hebben ze meerdere investeringen gedaan om de bodem te ontlasten.

De bodem toekomstbestendig maken is een must voor de uitdagingen die wij krijgen in de akkerbouw.