Adoptie precisielandbouw vergt oplossen knelpunten

“Steeds meer boeren adopteren precisielandbouw, maar het verloopt traag”, zegt Corné Kempenaar, projectleider NPPL. “Voor een doorstart moeten we samen met boeren knelpunten oplossen.”

Voor een verdere ontwikkeling van precisielandbouw in Nederland is het nodig om knelpunten die boeren onderweg ervaren zoveel mogelijk op te lossen. Dat is een belangrijke conclusie van NPPL On Tour op 20, 21 en 22 augustus 2019. Op boerenbedrijven van 3 deelnemers lieten circa 350 bezoekers zich informeren over precisielandbouwtoepassingen.

Precisielandbouw gaat verder

In 1990 werd voor het eerst de term precisielandbouw gebruikt. Anno 2019 wordt ook gesproken over smart farming, digital farming, pixel farming, data driven farming en decision farming. De definitie van precisielandbouw is een bedrijfsmanagementsysteem waarbij bodem, planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Optimaal naar ruimte en tijd, binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden.

Vragen

“Een hele mond vol. Maar waar het op neerkomt, is dat telers inspelen op variatie in de ruimte, bodem en gewas”, vertelt Corné Kempenaar, projectleider NPPL. “Met als doel: meer met minder en beter.” De potentiële impact van precisielandbouw wordt door boeren zeker onderkend, maar er zijn ook nog vragen. “Er is onzekerheid over de terugverdientijd en de opbrengststijging.” Ook discussiëren bezoekers veel over hoe taakkaarten goed op de machines gebruikt kunnen worden.

Taakkaarten

“Het lijkt ingewikkeld, maar we zien zeker een doorontwikkeling in het maken van taakkaarten. Op termijn kunnen boeren dat zelf”, stelt Kempenaar. Daarnaast is meer onderbouwing van rekenregels nodig en moet de sector zelf verder werken aan realisatie en validatie van modellen. Voor de toekomst is het ook van belang om in opleidingen meer aandacht te besteden aan precisielandbouw. Het NPPL-project levert veel interactie op tussen overheden, toeleveranciers en wetenschap met de doelgroep. “Daardoor krijgen de initiatiefnemers meer grip op waar knelpunten zitten.”

Toepassingen 2020

“Na afloop van dit jaar rapporteren we aan de Tweede Kamer over de resultaten van twee jaar NPPL-project”, zegt Kempenaar, die voor de toekomst al weer kansen ziet voor nieuwe toepassingen. Zoals beregening op maat uitbreiden met druppelirrigatie of peilgestuurde drainage. “Belangrijk bij langdurige droogteperiodes zoals we dit jaar en vorig jaar hebben meegemaakt.” Gewas- en opbrengstmonitoring voor slimmer gebruik in de keten, precisiezaai in optimale bodem en strokenteelt zijn ook perspectiefvol. “Robottoepassingen in open teelten ontwikkelen zich verder en zijn straks klaar voor de toekomst.”

2 jaar NPPL-project

In 2018 heeft het ministerie van LNV het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) opgezet om precisielandbouwtoepassingen te stimuleren. Niet alleen voor verduurzaming van de landbouw, maar ook voor een beter verdienmodel voor boeren. In 2018 deden 6 akkerbouwers mee met de volgende toepassingen: plaatsspecifiek bekalken, variabel bemesten, plaatsspecifiek granulaat, variabel bodemherbiciden, variabel loofdoden en variabel poten van aardappelen. “De resultaten in 2018 zijn plantmateriaal beter verdeeld, 23% lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 10% lager N-gebruik”, zegt Kempenaar. “Qua saldo een gelijke of tendens naar positievere opbrengst dan gemiddeld, maar door droogte geen duidelijke meeropbrengst. Er is wel duurzamer geteeld.”

In 2019 kwamen er 10 deelnemers bij, zodat het totaal aantal op 16 deelnemers uitkwam. Naast akkerbouwers doen er nu ook 3 melkveehouders en 3 bloembollentelers mee. Dit jaar wordt ervaring opgedaan met technieken die erbij kwamen: rijpadenplanning en -optimalisatie, variabel doseren fungiciden in aardappelen en/of bloembollen, plaatsspecifiek onkruidbestrijden via onkruiddetectie, beregeningsadvies op maat, bescherming legnesten en fauna in grasland en precisiebemesting grasland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.