Autonome drone voor gewaswaarneming bij Van den Borne

Akkerbouwer Jacob van der Borne gaat dit seizoen aan de slag met drone die autonoom volgens een vast dagelijks ritme gewaswaarnemingen doet.

Feitelijk is het dronebedrijf Tective dat vanaf het begin van het groeiseizoen op  het 80 hectare grote gebied dan onder Van den Bornes Agri Drone Port Reusel nauwgezet de gewasontwikkeling te volgens van aardappelen, tarwe en mais. Gemeten worden de biomassa, en de hoeveelheid cholorofyl. De vluchten leveren hoge resolutiekaarten op met een grid van 1,5 x 1,5 cm. Voor fijne waarneming van bijvoorbeeld insecten zou het grid nog zijn te verkleinen. Van den Borne: “Zo krijg een groeicurves, temperatuurcurves, je detecteert op dagelijkse basis onkruid. Beschouw het als een kuubskist die in het land staat, in dit geval bij ons op het Drone Airport. Vanuit die kist met eigen RTK komen dan elke dag één of meer drones die volgens een vast patroon de gewaswaarnemingen doen.” Zo kunnen op basis van de kaarten we gewastelling uitgevoerd worden, om o.a. opkomstpercentages te kunnen vaststellen. Ook kunnen gedurende het groeiseizoen individuele planten worden gevolgd.

Drone in the box van Tective Robotics. Zoals de vliegtuigen op een vliegdekschip komen ook vanuit deze aanhanger de drones van onderen met een lift naar boven. Op het witte platform begint en eindigt iedere inspectievlucht  Vanuit de box op de aanhanger kunnen maximaal vijf drones volledig autonoom continu in de lucht worden gehouden. In de box kunnen ook automatisch accus worden gewisseld.

‘Kuubskist’

Wat Van den Borne ‘een kuubskist’ noemt is een geraffineerde aanhanger met daarin tot maximaal vijf drones. Een mobiel drone vliegveldje, waarop ook accu’s kunnen worden gewisseld. Vanuit zo’n unit zou dan dagelijks zo’n 200 hectare zijn te bevliegen. Het idee is om, zodra daar toestemming voor is, de units volledig autonoom te laten werken. De mission control gebeurt dan voor alle units vanuit Delft, zo is de bedoeling. “Met pakweg 200 van deze stations zouden we een redelijke dekking over het hele land hebben”, vertelt Matthijs Otten van Tective Robotics. “Vanuit een unit of box, onze drone in the box, kunnen we vluchtaanvragen in een gebied met een straal van 5 kilometer aannemen.” Zover is het voorlopig nog niet. Bij Van den Borne op Agri Drone Port Reusel zal eind april – begin mei een drone piloot de eerste vluchten voor zijn rekening nemen. Eind met volgt de vergunningsevaluatie om daar autonoom aan de slag te gaan.

Goedkoper

Voordeel van autonome tegen opzichte van bemande dronevluchten is dat de eerste op termijn tot tien keer goedkoper kunnen zijn. De NVDI-data kunnen worden opgezet in een taakkaarten voor ziektebestrijding en bijvoorbeeld spotspraying. Los van het project met autonoom vliegen bij Van den Borne start Tective dit seizoen een praktijkproef, waarvoor het deelnemers zoekt. Het streven is om minimaal 100 hectare per pilot gebied te kunnen scannen. De proef is nog in voorbereiding, maar de verwachting is dat deelname ergens tussen €150 en €250 per hectare gaat kosten voor tien vluchten en tien gedetailleerde kaarten op basis van een RGB (visueel) camera, een multispectraalcamera en een warmtecamera. Otten van Tective Robotics hoopt op termijn binnen een dag na vliegen de teler een kaart te kunnen aanbieden, maar hij houdt het voorlopig eerst op 3 à 4 dagen.

Precisiedagen op 24 en 25 augustus


Ook de ‘drone in the box’ zal te zien zijn op de Precisiedagen op 24 en 25 augustus bij Van den Borne aardappelen, Postelsedijk 15 in Reusel. De 24-ste is bedoeld voor NPPL-ers en VIPs. Jacob van den Borne meldt dat de eerste ruim vijftig standhouders zich al hebben aangemeld. (Foto onder: vorige precisiedag)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.