Basis gelegd voor strokenteelt

strokenteelt

Akkerbouwer Remco Wesdorp, melkveehouder Huibert Groeneveld en student Martijn Groenendijk gingen dit voorjaar voor het eerst aan de slag met strokenteelt. Tot nu toe verliepen de werkzaamheden voorspoedig en staan de gewassen er – op een uitzondering na – prima bij. Het is echter nog te vroeg om te bepalen of de innovatieve aanpak daadwerkelijk bijdraagt aan een weerbaarder teeltsysteem.

De ondernemers werken samen in de ‘Proeftuin Van Pallandtpolder’; een project op Goeree-Overflakkee met een omvang van zeventig hectare. In een extensief bouwplan worden zowel traditionele akkerbouwgewassen als veevoergewassen geteeld. Deze laatste producten zijn bestemd voor de koeien van melkveehouder Huibert Groeneveld, wiens mest ook wordt opgebracht op de akkerbouwpercelen.

Stroken tot 39 meter breed

De gewassen in de proeftuin worden geteeld in stroken, om zo de biodiversiteit te verhogen, een weerbaarder gewas te creëren en de ziektedruk omlaag te brengen. Doelstelling is onder meer om de inzet van insecticiden binnen drie jaar met 90% terug te brengen. “Inmiddels is 80% van het perceel ingericht”, vertelt Remco Wesdorp. “We werken steeds met zes stroken van 30 tot 39 meter breed – in iedere strook staat een ander gewas – met daartussen een akkerrand van twaalf meter breed. Daar zaaien we dit najaar kruidenrijk grasland in, om zo het aantal natuurlijke vijanden en de biodiversiteit te stimuleren. Nu staat er, ter overbrugging, een mengsel van onder meer klaprozen en zomertarwe.”

bloemrand
Een mengsel met onder meer klaproos, korenbloem en zomertarwe. Dit najaar volgt de aanleg van kruidenrijk grasland.

Goede voorbereiding

De diverse stroken werden dit voorjaar ingezaaid met zomerveldbonen, zomertarwe, grasklaver, maïs, aardappelen, tweedejaars plantuien, witlof en kidneybonen. Dit verliep soepel, benadrukt Wesdorp. “Dat was mede te danken aan een goede voorbereiding. Zo zijn we heel bewust bezig geweest met het uitvoeren van de juiste grondbewerkingen op het juiste moment. Een geluk was ook dat we relatief vroeg het land op konden, en deze goed bewerkbaar was. Daarnaast maakten we vooraf een Excel-document met daarin de precieze randen van de stroken. Zodat we zeker wisten dat het goede gewas op de goede plek werd ingezaaid.”
De akkerbouwer is in zijn algemeenheid tevreden over de stand van het gewas. “Ondanks het koude voorjaar staan de meeste gewassen er prima bij. Alleen in de kidneybonen is sprake van bovengemiddeld veel uitval en een beperkte opkomst. Dat heeft alles te maken met de vele neerslag in mei en juni.”

Basis gelegd

Over het effect van de strokenteelt op het aantal natuurlijke vijanden en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen durft Wesdorp nog niks te zeggen. “Daarvoor is het nog te vroeg, zeker omdat de akkerranden nog niet zijn ingezaaid met het juiste mengsel. In feite zitten we nu in een overgangsjaar. Wel worden momenteel proeven uitgevoerd met bankerfields naast de aardappelen en uien. Dat zijn bloemstroken met Oost-Indische kers die bedoeld zijn om natuurlijke vijanden aan te trekken. We hopen dat het dit jaar al nuttige inzichten oplevert. Daarnaast voerde de lokale natuurvereniging de afgelopen periode een nulmeting uit qua biodiversiteit. Op die manier hopen we de komende jaren een goed beeld te krijgen of de strokenteelt een meerwaarde heeft en in welke vorm. Kortom: het is nog te vroeg om zicht te krijgen op de positieve effecten, maar de basis is gelegd.”

Huibert Groeneveld en Martijn Groenendijk
Huibert Groeneveld (links) en student Martijn Groenendijk beoordelen de stand van de gewassen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.