‘Betrouwbare meetgegevens: data, data en nog meer data?’

Koen van Boheemen. - Foto: Jan Willem Schouten

Eén van de belangrijkste stappen in precisielandbouw is het verzamelen van betrouwbare meetgegevens.

Lutumgehalte, organische stof, zuurgraad (pH), biomassametingen en opbrengst van vorige teelten zijn slechts enkele van de veelgebruikte soorten invoergegevens voor het maken van taakkaarten. Dit betekent dat er een hoop data verzameld moeten worden om een taakkaart goed te kunnen maken. Bij meerdere NPPL-deelnemers zijn de afgelopen tijd bodemmetingen gedaan en de meetgegevens druppelden de afgelopen weken binnen.

Overspoeld met databestanden

Net als de deelnemers was ik erg benieuwd naar de meetgegevens. Deze geven namelijk al een goede indicatie van hoeveel er te winnen is met de toepassing van precisielandbouw op het perceel. Echter toen we de data gingen bekijken schrokken we even. Van elk perceel kregen we namelijk 33 (!) bestanden gestuurd. Dit was even slikken, want uiteindelijk was er alleen een lutumkaart en een organischestofkaart nodig.

Wat moesten we met 33 bestanden? Het eerste probleem ontstond meteen. Omdat de metingen nog gekalibreerd moesten worden, was het nodig om bodemmonsters te steken. Hiervoor waren meetlocaties bepaald, die doorgestuurd moesten worden naar een bedrijf dat de bodemmonsters kon steken en analyseren. Het heeft bij elkaar ook 33 mails, telefoontjes en appjes gekost voor er bij alle partijen duidelijkheid was welke locaties precies gestoken moesten worden en welk bestand hiervoor precies gestuurd moest worden. Gelukkig is dit allemaal goed gekomen voordat het seizoen echt begon.

Data uitzoeken vergt doorzettingsvermogen

Ik wil de deelnemers graag bedanken voor hun doorzettingsvermogen bij het uitzoeken van dit alles. Naar aanleiding van dit moeizame verloop zijn de verschillende partijen om tafel gaan zitten en hebben ze hun werkwijzen op elkaar afgestemd. Ik ben erg blij dat het NPPL-project deze knelpunten aan het licht brengt en om te zien dat alle partijen graag samenwerken om ze op te lossen. In de toekomst hoeft de boer zich hierover als het goed is geen zorgen meer maken en zal hij dus waarschijnlijk ook minder bestanden toegestuurd krijgen. Soms kan minder dus echt beter zijn.

1 Comment