Coen Overvest: efficiënter te werk gaan met precisielandbouwtechnieken

Coen Overvest is melkveehouder op (deels) droogtegevoelige zandgrond in Doorn (Utr.). De melkveehouder heeft 190 melkkoeien op 80 hectare grond waarvan 77 hectare gras en 3 hectare mais . Hij wil efficiënter kunnen beregenen. Ook wil hij op basis van meetgegevens in het verse gras het rantsoen voor zijn koeien optimaliseren. 

Wat verstaat u onder precisielandbouw?

“Ik denk dat je precisielandbouw op twee manieren kan zien. Op perceelsniveau of per vierkante meter. Met meetapparatuur kan je per vierkante meter bekijken wat er nodig is, maar praktisch is het nog niet zover.”

Op wat voor manier denkt u dat precisielandbouw een meerwaarde wordt voor u bedrijf?

Ik denk dat precisielandbouw mij kan helpen efficiënter om te gaan met mineralen en daarnaast kan zorgen voor een kwalitatief beter product. De overheid scherpt constant de regelgeving aan, precisielandbouw kan dan helpen om met de middelen die nog wel beschikbaar zijn het optimale op perceelsniveau eruit te halen. Daarnaast kan het helpen om te beslissen om te gaan beregenen en hoeveel, ook na regen.”

Wat vindt u van robotisering in de landbouw, hoe kijkt u ertegen aan?

“Ik kijk hier wel positief tegenaan het voordeel is dat er veel gegevens uitkomen. Bij ons in de sector kan je al zien wat er per koe geproduceerd wordt. Daarnaast worden de gehaltes van de melk ook direct getoond. Hierdoor kun je het optimale per koe eruit halen. Daarnaast is het arbeidsverlichting. Het voordeel van een robot is dat als je hem eenmaal hebt ingesteld, hij het doet zoals je hem zelf ingesteld hebt. Je moet wel geduld hebben voordat een robot goed genoeg doorontwikkeld is om te gebruiken. Aan een melkrobot wordt ook al 20 jaar gewerkt, waarvan de eerste machines ook niet goed werkten.”

Wat voor nieuwe innovatieve technieken verwacht u nog in de toekomst?

“Ik verwacht voor de melkveehouderij een automatisch vers-grasvoedersysteem voor de koeien. Een robot die het perceel in gaat om zelf gras te maaien en die dit direct voert aan de koeien. Daarnaast verwacht ik dat er in de toekomst steeds meer gemeten wordt, zoals het ureum in de melk[AL|C3]  [AL|C4] en eiwit in het verse gras. Ook verwacht ik dat de uitslagen van de metingen van de melkrobot gekoppeld worden aan het voer wat de koeien krijgen.”

Denkt u dat de staat/overheid het gebruik van precisie landbouwtechnieken in de agrarische sector gaat verplichten in een termijn van vijftien jaar?

“Ik denk niet dat de overheid precisielandbouw zal gaan verplichten. Daarentegen denk ik wel dat de overheid het gaat stimuleren door de wet- en regelgeving aan te scherpen. Om dit voor te zijn zou het mooier zijn als het vanuit eigen initiatief kan in de agrarische sector. Zo wordt er voorkomen dat de overheid met nieuwe regels komt die niet toepasbaar zijn in de praktijk. Deze regels werken soms ook nog eens averechts.”

Dit artikel is geschreven door Rudy Priem en Jos Vermuë in het kader van een opdracht voor de proeve van bekwaamdheid (PVB) aan Aeres Hogeschool in Dronten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.