Combinatie strokenteelt met bodembedekking met gras blijkt opgave

kool tussen gras

De combinatie van strokenteelt met grasgroei tussen de banen met gewassen is dit groeiseizoen bij de biologische strokenteler Theo Nieuwenhuis uit Didam (Gld.) minder succesvol verlopen dan gehoopt. “Het in bedwang houden van het gras was afgelopen maanden een forse opgave.” Nieuwenhuis roept akkerbouwers die ervaring hebben met of ideeën hebben over biologische akkerbouw met bodembedekking zich te melden bij hem of NPPL.

Op 15 hectare is NPPL-deelnemer Nieuwenhuis dit seizoen begonnen met de teelt van biologische witte kool, rode kool en voederbieten in stroken. Om de weerbaarheid van de grond te verbeteren, laat hij de grond zoveel mogelijk met rust én bedekt.

Theo Nieuwenhuis

Veel regen

Dit teeltseizoen is de bodem tussen de banen met gewassen bedekt met gras. De combinatie van strokenteelt en bodembedekking met gras blijkt dit jaar, mede door de vele regen, voor Nieuwenhuis een uitdaging. Resultaat is dat de opbrengst kool en bieten op de helft van het beteelde areaal tegenvalt. Daar hebben de gewassen te veel concurrentie gehad van het gras.

Organische stof

Bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit (zowel onder als boven de grond) staan bij Nieuwenhuis voorop. Om het bodemleven te verbeteren, wil hij zo min mogelijk ploegen of frezen en houdt hij ook de bodem bedekt. Dit laatste doet hij ook om het organische stofgehalte in de bodem omhoog te krijgen. “En om te voorkomen dat de bodemtemperatuur tijdens zeer hete dagen ver oploopt. Dat gaat ook ten koste van het bodemleven.”

Schimmels en bacteriën

“In een bodem van goede kwaliteit bevindt zich 15 tot 20 ton aan levende biomassa”, weet hij. “Zo’n 95% daarvan bestaat uit schimmels en bacteriën. Daarnaast leven nog 200 soorten aaltjes, wormen en vele andere soorten in een kwalitatief goede bodem. Al die levende organismen zijn nodig voor een voedselproductie die houdbaar is op de lange termijn. Bacteriën en schimmels werken bijvoorbeeld intensief samen met de wortels van planten. Daardoor worden de mineralen in de bodem beter benut. Door grondbewerking en gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest raakt het bodemsysteem uit balans. Daarom maak ik daar geen gebruik van.”

Concurrentie van het gras

Vorig jaar groeide er gras en gras/klaver op de percelen die nu zijn bestemd voor de strokenteelt. Dat gras heeft hij laten staan, de kool- en bietenplantjes zijn in banen tussen het gras gepoot. De weersomstandigheden afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat deze gewassen op een deel van het areaal forse concurrentie hebben ondervonden van het gras. Met alle gevolgen van dien voor de opbrengst.

Zodesnijder

Met onder meer een eenrijige zodesnijder was het de bedoeling de groei van het gras te stoppen. Dat mislukte op een deel van het strokenareaal omdat het gras inmiddels te hoog stond. Hij kwam er niet meer doorheen met de zodesnijder. Ook het rollen van het gras was niet succesvol. Daarom is hij voor volgende teeltseizoen op zoek naar een aanpak met meer slagingskans.

Voorsnijden grasmat

Hij heeft daar natuurlijk zelf ook over nagedacht. “Ik overweeg om volgend seizoen de grasmat voorafgaande aan het poten voor te snijden, 1 tot 2 centimeter onder de zode. Daardoor vertraagt de groei. Later in het seizoen kan ik die behandeling in de rij nog een keer herhalen. Ik hoop dat dat leidt tot minder concurrentie tussen het gras en de akkerbouwgewassen en dus tot een hogere opbrengst. Ook gaan we de freesstroken voorbewerken.”

Nieuwenhuis herinnert zich dat hij begin dit jaar de nodige problemen had om leveringsafspraken te maken met afnemers uit het biologische circuit. Bestaande telers gingen voor nieuwkomers op de markt. “Voor kool en bieten heb ik een contact. Maar gelukkig niet voor andere gewassen en blijft het dit experimentele jaar bij deze twee gewassen.”

Wie ideeën heeft over of ervaring met de combinatie van biologische akkerbouw en bodembedekking met gras kan zich melden bij:
Theo Nieuwenhuis, e-mail: theo.nieuwenhuis@kpnmail.nl, tel 06 10 88 52 77 of NPPL-onderzoeker Thierry Stokkermans, e-mail: thierry.stokkermans@wur.nl

1 Comment

  • Constance zegt op 28-08-2021 - 07:13 :

    Goedemorgen. Ideetje? Leuk vraagstuk.Scherm de jonge kolen af met een ronde huls, en zet ook kippen op het land. Als de kolen groter zijn en het gras ( en verder selectie v plantjes) lekker, zullen ze hoogstens de buitenste bladeren vd kool aanpikken. Kippen houden de grond ook los en beetje kippenpoep wel oke toch. In ieder geval succus met jullie teeltwijze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.