Crkls bundelt onderzoek precisielandbouw voor ondernemers

Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. Ook onderzoek op het terrein van precisielandbouw is op deze website te raadplegen.

De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie helder en relevant voor de praktijk weer. Initiatiefnemers zijn Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool.

Crkls wordt stap voor stap uitgerold naar andere agrarische sectoren. Crkls (spreek uit als cirkels) heeft een onafhankelijke redactie, die onderzoeken en praktijkproeven in Nederland verzamelt en beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid. Het platform publiceert resultaten op uniforme wijze en gebruikt heldere taal. Akkerbouwers kunnen onderzoeken selecteren op impacts die hun bedrijven toekomstbestendiger maken. Bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelengebruik, betere bodemgezondheid of lagere kosten. Ook zijn onderzoeken vindbaar via een thema of techniek, zoals precisielandbouw.

Eerst akkerbouwers, daarna alle agrarisch ondernemers

Het platform richt zich in eerste instantie op akkerbouwers. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch ondernemers. Crkls is inmiddels gevuld met zo’n 150 onderzoeken van verschillende kennisinstellingen. De redactie vult de website continu aan, ook met lopende onderzoeksprojecten.

Betere ontsluiting en afstemming op de praktijk

Crkls is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.